RIPOSTER

Mig­ránserő­szak Pes­ten: Mi lát­ható az ipari ka­me­rák tel­jes vi­de­ó­ján?

Mint is­me­re­tes, a RIPOST meg­sze­rezte a hét­végi bűn­cse­lek­ményt rög­zítő ipa­ri­ka­mera-fel­vé­te­le­ket. A ki­me­re­ví­tett ál­ló­ké­pek után kö­zöl­jük az ét­te­rem­ben és a rak­tár­ban mű­ködő belső ka­me­rák tel­jes fel­vé­te­lét. Ki­véve, ért­hető okok­ból, azt a részt, ami­kor az afgán mig­ráns 27 perc erő­sza­kos­ko­dás után sza­ba­don en­gedte ál­do­za­tát. A 21 éves stew­ar­dess az ut­cára érve azon­nal hívta a rend­őr­sé­get.
címkék:
  • Szerző: Ripost
EZEKET OLVASTAD MÁR?
címkék: