RIPOSTER

Míg tart a bot­rány, in­gye­nes a par­ko­lás Zug­ló­ban

Azon­nali ha­tállyal fel­mondja a zug­lói ön­kor­mány­zat a bot­rá­nyos par­ko­lási szer­ző­dé­se­ket, mi­u­tán a Fi­desz erre vo­nat­kozó ja­vas­lata meg­kapta a szük­sé­ges több­sé­get a kép­vi­selő-tes­tü­let hét­fői rend­kí­vüli ülé­sén.

A parkolási szerződés felmondásán kívül szintén fideszes javaslatra azt is elfogadták, hogy

amíg nincs rend ezen a területen, addig ingyenes lesz a parkolás a kerületben élőknek.

A tényfeltáró munkacsoport ugyanakkor nem a kormánypártok szándékai szerint alakul meg: míg a Fidesz független szereplőket vont volna be, addig Karácsony Gergely javaslatára Zuglón belül tartják a vizsgálatot. A Fidesz értékelése szerint a polgármester fél a felelősségre vonástól.

Az ülés elején „Karácsony Gergely alkalmatlanságának ára: napi 1 millió forint. Ebből elég!" feliratú, illetve a XIV. kerületi parkolójegy mintájára készített, a szerződések felmondását sürgető táblákkal szembesítették a Párbeszéd polgármesterét azzal, hogy a pazarló rendszer lassan 1 milliárd forint veszteséget okoz a kerületnek.