RIPOSTER

Miért szá­molt le Orbán Vik­tor iz­ga­tot­tan 11 szál nár­ciszt?

Elő­ször sorra vette a 97 éves nagy­ma­má­ját, a fe­le­sé­gét, a négy lá­nyát és a lány­uno­ká­ját. Meg azt a 2 mil­lió nőt, aki egy­szerre dol­go­zik, nevel gye­re­ket és lát el csa­lá­dot Ma­gyar­or­szá­gon. De hogy lett ebből 11?
címkék:
  • Szerző: Ripost
címkék: