INSIDER

Mi­csoda be­je­len­tés: Óri­ási vál­to­zá­sok jön­nek az egész­ség­ügy­ben

Or­szá­go­san egy­sé­ges há­zi­or­vosi elő­jegy­zés, or­szá­go­san egy­sé­ges le­le­te­zés a kar­dio­ló­gi­á­ban, fe­lére csök­ken a vá­ra­ko­zási idő az on­ko­ló­gi­á­ban az or­szá­gos on­ko­ló­giai in­for­ma­ti­kai rend­szer ki­épí­té­sé­vel, egy or­szá­gos táv­di­ag­nosz­ti­kai és táv­gyó­gyító köz­pont lét­re­ho­zása: Kás­ler Mik­lós mi­nisz­ter ha­tal­mas, in­duló fej­lesz­té­se­ket je­len­tett be az egész­ség­ügy­ben.
  • Szerző: Ripost

A cél, hogy ha az ember háziorvoshoz, szakrendelőbe, kórházba vagy gyógyszertárba megy, mindenhol lássák az adatait. A kormány fontosnak tartja, hogy az egészségügyben fellelhető betegadatokat „egy csatornába” terelje, ezért a már működő adatbázis tovább bővül – jelentette be az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós. Mindenhol elérhetők lesznek a betegadatok

Az összes gyógyszertár, valamint a kórházak és a házi orvosok többsége már csatlakozott az egységes egészségügyi informatikai rendszerhez, ennek köszönhető az elektronikus recept terjedése. A cél, hogy minden egészségügyi adat eljusson az ellátás összes szintjére. A miniszter fontosnak nevezte, hogy az alapellátásban dolgozókat a betegadatok szintjén összekapcsolják a szakellátással és a kórházi ellátással. A fejlesztésekről elmondta: öt évre visszamenőleg felöltik a betegadatokat az egységes rendszerbe, és megtörténik a jelenleg is működő adatbázisok – az országos vérkészlet, a védőoltás-nyilvántartások, a várandós és gyermekegészségügyi kiskönyv-nyilvántartás, a személyre szabott sugárterhelés nyilvántartás, valamint a központi implantátum regiszter – beillesztése az egészségügyi felhőbe. Onkológia: felére csökkenhet a várakozás

EZT OLVASTAD MÁR?

19 megyei és négy regionális centrumban bevezetik az országos onkológiai informatikai rendszert, amely tartalmazza az összes beteg adatait és az onkoterápiás protokollt is. Ezzel a jelenlegi 60 napos kivizsgálási idő a felére csökkenthető – emelte ki a tárcavezető. Kardiológia: országos leletadatbázis

Megvalósul a nemzeti kardiovaszkuláris képalkotó hálózat, amelynek révén az ország 21 kardiológiai centrumában egységes lesz a leletezés – mondta a miniszter. Távgyógyító központ jön létre

Épül egy központi távkonzultációs és egy korszerű távgyógyászati rendszer, amely támogatja a telemedicinát. 250 háziorvos és 50 szakorvos bevonásával zajlik majd a távmonitoring és távkonzílium próbaüzeme, ami nagyjából 15 ezer beteget érint a diabétesz, a magas vérnyomás, a szívritmuszavar, a bőrgyógyászat és az endokrinológia betegségekre fókuszálva. Országos háziorvosi foglalási rendszer jön létre

Négy intézményben – a debreceni Kenézy Gyula kórházban, a budapesti Szent Margit és Szent Imre kórházba, valamint a szombathelyi Markusovszky kórházban – megújulnak a időpont foglalási, betegregisztrációs, betegbehívó és -irányító rendszerek. Ezen kívül – ismertette Kásler Miklós – létrehozzák az országos központi háziorvosi előjegyzési rendszert, továbbá egy olyan, a tüdőrák korai diagnosztizálására alkalmas informatikai rendszert, amely képes lesz az alacsony dózisú CT-felvételek automatikus kiértékelésére és leletezésére is. „Okoskórházak” jönnek létre

Eközben a címlapon

Ne csak „okos telefonok, okos otthonok, hanem okos kórházak” is legyenek! – mondta Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) főigazgatója, hozzátéve: a cél, hogy a különböző informatikai rendszerek egységesek, strukturáltak és feldolgozhatóak legyenek. A projekt 2020. március 31-ig tart.