RIPOSTER

Mi le­gyen a mo­bi­lok­kal? Nyerő öt­le­tet do­bott be a hat­vani suli

Nem a tan­órán, in­kább a szü­ne­tek­ben oko­zott már gon­dot a mo­bil­hasz­ná­lat, ezért az igaz­gató a szü­lők­kel és a di­á­kok­kal egyez­tetve egye­dül­álló dön­tést ho­zott.
címkék:

Új rend kezdődött a hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában tegnap. Minden osztályban az első órán a tanár összeszedi a mobiltelefonokat, majd osztályonként rendezve berakják azokat a Szülők Tanácsától kapott kosárba, és elzárják a portán egy szekrénybe a tanítási nap végéig.

Fotó: Keller Mátyás

„Ma már az a szégyen, ha valakinek nincs mobilja”

"Egyre több diáknak lett mobilja az elmúlt pár évben, sőt ma már szinte szégyen, ha valakinek nincs" – mondta el a -nak Jagodics István, az intézmény vezetője, aki hosszas vívódás után,

a diákönkormányzat és a Szülők Tanácsa egyetértésével vezette be az új rendszert.

"Régebben még az okozott problémát, hogy véletlenül bekapcsolva hagyták, megszólalt az órán, vagy olykor fényképet készítettek vele a gyerekek. De ezeket az eseteket büntettük, először figyelmeztetéssel, aztán a telefon elvételével, így az utóbbi időben már nem is volt jellemző, hogy telefon miatt gond lett volna tanítás közben. De nem is az órákon volt a baj…

Hogy mit néztek a suliwifin a diákok a vécében, mit mond az igazgató a valódi gondokról, és hogyan fogadták döntését, az a keddi számából kiderül.

címkék: