INSIDER

Meg­ug­rott az al­bér­le­tek ára!

Jú­lius 26-án de­rül­nek ki a fel­vé­teli pont­ha­tá­rok, ekkor tud­ják meg a di­á­kok, hogy hol ta­nul­nak to­vább az érett­ségi után. Az al­bér­le­tek árá­nak meg­eme­lé­sé­vel azon­ban nem vár­tak addig a tu­laj­do­no­sok: már most jóval drá­gáb­bak a la­ká­sok, mint akár jú­ni­us­ban. Aki­nek nem sür­gős, jobb, ha ok­tó­be­rig vár a la­kás­bér­lés­sel.
  • Szerző: N.E.

Nőttek az albérleti árak a tavalyihoz képest, de még az egy hónappal ezelőttihez képest is! Budapesten most átlagosan havi 150 ezer forintért kínálnak bérelhető lakást, de a vidéki egyetemi városokban sem olcsó az albérlet:Sopronban 120 ezret, Miskolcon 70 ezret kérnek egy lakásért havonta, és ebben természetesen még nincs benne a rezsi, ami további 50-60 ezer forint lakásonként. Sok diák már most tisztában van azzal, hogy melyik városban folytatja a tanulmányait, és máris megkezdték a lakáskeresést, ez lehet az oka annak, hogy még a felvételi ponthatárok ismertetése előtt elkezdtek drágulni az albérletek, és ez folytatódik szeptemberig.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

"Ezt a tendenciát fékezi, hogy a bérbeadók is tisztában vannak a kereslet növekedésével, ezért sokan július-augusztusig várnak azzal, hogy kiadják a lakásukat. Így viszont a kínálat is nő, ami mérsékeli az árak növekedését" – osztotta meg a -tal a tapasztalatait Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.   "Annak, hogy az árak most emelkedtek meg hirtelen, az is oka lehet, hogy  a tavaly rohamosan bővülő kínálatot már felszívta a piac, idén nincs annyival több bérbeadó, vagyis a választék csökkent."

Szeptember második felében, októberben, amikor a diákok már elhelyezkedtek, ismét az albérleti árak csökkenése várható, ami Budapesten 5-10 ezer forintot is jelenthet havonta.

Arról, hogy melyik a főváros legolcsóbb és legdrágább kerülete, valamint, hogy mit szólnak a dráguláshoz a diákok, a hétfői napilapban olvashatsz!