TREZOR

Kincs­va­dá­szok meg­ta­lál­ták az arany­vo­nat­hoz ve­zető alag­utat

Len­gyel­or­szág­ban két kincs­va­dász ál­lí­tó­lag meg­ta­lálta a nácik kin­csek­kel teli arany­vo­na­tá­nak rej­tek­he­lyét. Most el­kez­dőd­het az igazi fel­tá­rás.

A legenda szerint 1945-ben a Vörös Hadsereg elől menekülő nácik egy kincsekkel teli páncélvonatot rejtettek el a Wroclaw környéki alagutak valamelyikében, majd a hozzá vezető utakat berobbantották. A mesés kincset rengetegen keresték, de eddig nem volt bizonyíték a létezésére.

Augusztus közepén két lengyel kincsvadász bejelentette, hogy ismerik a vonat helyét: ekkor a hatóságok is vizsgálódni kezdtek a környéken. A georadar-felvételeken tényleg látszanak egy több mint 100 méter hosszú vonat körvonalai. A lengyel hadsereg is kivonult a kutatáshoz, de természetesen a kincsvadászok is ellepték a környéket.

EZT OLVASTAD MÁR?

Életveszélyes lehet

A hatóságok versenyt futnak az amatőr kutatókkal. Azzal az érvvel próbálják távoltartani őket, hogy lehetséges: a vonat elrejtésekor a nácik aláaknázták az alagutakat.

Biztosat egyelőre senki nem tud: a legenda arról szól, hogy a 150 méter hosszú páncélvonat a zsidóktól rabolt arannyal és műkincsekkel van tele, de a szakértők eddig nem ismert iratokban és levéltári anyagokban is reménykednek.

Többen állítják azt is, hogy a kincsek helyett csak katonai felszereléseket fognak találni a vagonokban.

A most megtalált alagút egy Walim nevű település mellett fekszik és két kilométer hosszú lehet. Az persze még kérdés, hogy valóban az aranyvonathoz vezeti-e a feltáróit.

Eközben a címlapon