BOZÓT

Meg­sze­rez­tük Sne­i­der új­náci dosszi­é­ját. 2. rész. Ci­gány- és zsi­dó­ve­rés a Szép­asszony­völgy­ben

A Job­bik mai el­nöke a rend­szer­vál­to­zás zűr­za­va­rát ki­hasz­nálva éve­ken ke­resz­tül volt ve­zére olyan észak-ma­gyar­or­szági új­náci ro­ham­osz­ta­gok­nak, ame­lyek rasszista ter­ror­ral, véres fi­zi­kai erő­szak­kal tar­tot­tak ret­te­gés­ben sok ezer em­bert. Rend­őr­ségi és bí­ró­sági akták szá­zai őrzik Sne­i­der Tamás, azaz ROY, az új­náci-szkin­hed ban­da­ve­zér nevét. 1991 má­ju­sá­nak első nap­ján német neo­ná­cik­kal együtt ci­gá­nyok és zsi­dók ellen in­dul­tak meg a ve­rő­le­gé­nyek. 1991. május el­seje, Eger.
  • Szerző: Ripost

Sorozatunk első részében korabeli nyomozati iratokból idézve megírtuk, hogyan alakult meg és működött a Sneider Tamás vezette újnáci szervezet, amely a kilencvenes évek elején sorozatosan követett el erőszakos bűncselekményeket Észak-Magyarországon.

Tanúvallomásokból felidéztük, hogy Sneider speciális motoros "verőmódszert" fejlesztett ki, mikor is baseballütővel sújtottak le motorról a kiszemelt cigány, és zsidónak vélt áldozatokra.

Sneider szintet lépett, amikor 1991. április 26-án Budapesten a Viking klubban személyesen vette fel a kapcsolatot német és osztrák újnáci szervezetek vezetőivel.

A Viking klub a kilencvenes évek elején. Sneider itt kötött szövetséget a német és osztrák újnácikkal.
A Viking klub a kilencvenes évek elején. Sneider itt kötött szövetséget a német és osztrák újnácikkal.

Főpróba a Szépasszonyvölgyben

A néhány nap múltán Egerben bekövetkezett rasszista erőszaksorozat már ennek a nemzetközi újnáci szövetségnek volt a következménye. A német és osztrák újnácik javaslatára 1991. május elsején Egerben tartottak főpróbát. A Szépasszonyvölgyben előzetes haditerv alapján, rasszista indokokkal támadtak rá több emberre is. Az akciót a Jobbik mai elnöke irányította.

Az újnáci erőszak egykori helyszíne. Ma már béke van a Szépasszony völgyben.
Az újnáci erőszak egykori helyszíne. Ma már béke van a Szépasszony völgyben.

Az első "vadászat", ahogy ők nevezték, békés, idős cigányzenészek ellen irányult. Nemcsak megalázták és megverték őket, de tudatosan tönkretették a számukra megélhetést biztosító hangszereiket.

Sneider füttyjelére megindult a roham.

Eközben a címlapon
Kitépték kezükből a hegedűtokokat,  összetörték a hangszereket, egy újnáci belevizelt(!) az egyik hegedűbe, egy másik sört öntött bele. Közben zengett a „piszkos cigányok, büdös zsidók”.

Rátámadtak egy zsidónak vélt hurkasütőre is. A Sneider-banda egyik prominens tagja,  Cs. Péter úgy fejbe rúgta a szöges bakanccsal, hogy az áldozat súlyos, maradandó koponyasérülést szenvedett.

A német újnácik által sugallt akciótervet pontosan betartva Sneiderék a rendőrökre is rátámadtak. Könnygázszprével fújták le és meglökdösték őket, majd villámgyorsan elmenekültek. A rendőrök a május elsejei tömegben nem kockáztatták meg a fegyverhasználatot.

Aznap este 6 órakor rátámadtak a cigány hagyományőrző egyesület színpadi műsorára is. 100 újnáci, köztük németek és osztrákok, vett részt az akcióban. A hagyományőrző egyesület tagjait rendőrök mentették ki az agresszíven támadó, verekedő, sörösüvegeket dobáló újnácik karmaiból.

A német újnácik végül eredményesnek ítélték a Sneider-banda akcióját, még gratuláltak is a Roynak, azaz Sneider Tamásnak.

A rendőrségi jegyzőkönyvek pontosan rögzítik a garázda, agresszív cselekedetek részleteit.

Horogkeresztes levélpapír

A Sneider-banda tagjai, ahogy a rendőrségi jegyzőkönyvek külön kiemelik, egymás között apró horogkeresztekkel díszített papírokon leveleztek. Ezt a szokást később a Jobbik-frakcióban is megtartották!  Mint ismeretes, Kulcsár Gergely a Parlamentben 2015-ben még így kívánt boldog új évet  frakciótársainak. ( Furcsa ma arról olvasni, hogy ezt elsőként egy Gyurcsány-párti politikus leplezte le, miközben a DK éppen szövetkezni készül a Jobbikkal)

Sneider új rohamosztagot szervez

1991 szeptemberében Sneider Tamás "magasabb" egységbe szervezte az észak-magyarországi újnácikat. SEPTEMBER SKINS néven új, még jobban megszervezett, egységes rohamcsapatot hozott létre. Meghirdették a Tiszta Magyarország megteremtését, amely alatt, ahogy azt a jegyzőkönyvekhez csatolt írásbeli programjuk is rögzíti, a „cigány- és zsidómentességet” értették.

Sneider, a főparancsnok új, hozzá feltétlen hű neonácikat emelt be a vezetésbe. Az iratok felsorolják a mai Jobbik-elnök alvezéreinek nevét és becenevét is: Brenyó, Pepe, Áfonya, Jezó, Vegykó, Fudzsi, Döme, Spiller, Kis-Tomka, Gatya, Fritz és Cini.

Sneider SS-mintára szervezte meg a September Skins „belbiztonsági alakulatát”, lényegében a saját személyes testőrségét.

25 újnáci kapott külön egyenruhát, egyen hátizsákot és baseballütőt, ki tudja, milyen pénzből. A belbiztonsági alakulat a következő hónapokban élen járt az észak-magyarországi rasszista támadásokban. Szinte minden este „vadászni” indultak cigányokra és „zsidó kinézetű” emberekre.

Gyakorolták, tökéletesítették a Sneider nevéhez kötődő ROY-BLITZKRIEGET is, amikor motorról, baseballütővel rontottak az ártatlan áldozatokra.

Országos szervezetet akartak létrehozni

Az erőszakosságáról és jó szervezőképességéről elhíresült Sneider  Salgótarján, Tiszaújváros és Miskolc után Nyíregyházára is kiterjesztette a neonáci akciókat, országos szervezet létrehozására törekedett. Személyesen találkozott Szlovákiában is újnácikkal a Tiso-féle szlovák fasiszta kormány megalakulásának évfordulóján.

A szlovák újnácik jelképe szégyenszemre a kettős kereszt.
A szlovák újnácik jelképe szégyenszemre a kettős kereszt.

A rendőrségi iratok rögzítik, hogy a Jobbik mai elnöke 1991 októberében az egész országból Egerbe hívta a beszervezésre alkalmas, a neonáci tanokra fogékony fiatalokat. Sneider dossziéjában ma is megtalálható az ezzel kapcsolatos, hatalmas horogkeresztekkel díszített levelezés. Az egyik, Sneiderhez írt levélben a 17 éves C.B. egyetért a célkitűzésekkel, „a tiszta, zsidó és cigánymentes Magyarország megteremtésével”, akár fizikai erőszak útján is.

1991 őszén a Sneider Tamás vezette újnáci bandák már szinte egész Észak-Magyarországot rettegésben tartották. Több tucat rendőrségi jegyzőkönyv rögzíti hogyan és kit vertek meg a rohamosztagosok.

Sorozatunk következő részében ezeket az eseteket vesszük sorra, s beszámolunk zsidó temetők és zsinagógák meggyalázásáról is.