EZO

Meg­nyí­lik a spi­ri­tu­á­lis ér­ze­lem­kapu: Áp­ri­lis vége meg­le­pe­tést tar­to­gat

Erő­tel­jes és tüzes ener­gi­ák­kal szö­kött be idén a ta­vasz, ha­tása meg­ha­tá­rozó lehet sze­mé­lyes fej­lő­dé­sed­ben és a kap­cso­la­ta­id­ban. Mu­tat­juk, hogy mi­ként for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit. Cél a bol­dog­ság!
  • Szerző: F. E.
Fotó: 123RF

A 16-ai Újhold, mely a Kos jegyében köszöntött ránk, jó néhány kihívást tartogat. Ez az időszak tökéletes alkalom arra, hogy szembe tudj nézni azokkal a dolgokkal, amelyek a régi mintákból fakadóan még vissza-vissza köszönnek az életedben. Most lehetőséget kapsz ezek felülírására. 

A régi struktúrák felbomlása után valóban képes leszel az újat megteremteni, melyet az irányt váltó Merkúr és a többi energia is rendkívüli módon támogat. A Merkúr alá tartozó életterületek is felszabadulnak a hátráló mozgásban lévő bolygó hatásai alól, így könnyebbségre számíthatsz a hivatalos ügyek, kommunikációs készség, tanulás és közlekedés területén.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A mélyebb gondolatok és érzések megismerése, még mielőtt a külvilág felé is megnyilvánulnál - szintén kulcsfontosságú lesz.

Az energia egészére nézve téged leginkább a lassabb és módszeresebb megközelítés fog hosszú távon szolgálni, így ebben az időszakban érdemes időt adni a dolgok rendezésére.

Minél többször találod meg az egyensúlyt és a középpontodat, annál könnyebb lesz türelmet gyakorolnod, mellyel párhuzamosan lehetővé teszed azt, hogy a dolgok a maguk idejében kibontakozhassanak

Lapozz a folytatáshoz!