INSIDER

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a haj­lék­ta­la­no­kat a szál­ló­kon

Ke­mény fagy van haj­na­lonta, és ez így is marad a kö­vet­kező na­pok­ban. Saj­nos sok haj­lék­ta­lan van még min­dig az utcán éj­je­lente, pedig szá­mos haj­lék­ta­lan­szál­lá­son vár­ják a rá­szo­ru­ló­kat, a fé­rő­he­lyek ki­hasz­nált­sága csak 82 szá­za­lé­kos: az el­múlt más­fél hó­nap­ban 1200-zal több ember vette igénybe eze­ket, mint ko­ráb­ban. Két haj­lék­ta­lan­szál­lón is jár­tunk, hogy meg­mu­tas­suk, mi­lyen kö­rül­mé­nyek vár­ják a fedél nél­kü­li­e­ket.
  • Szerző: Ripost

Egyre durvábbak a hajnali hidegek, így életbevágóan fontos, hogy mindenkinek tető kerüljön a feje fölé és fűtött helyen tölthesse az éjszakát. Sok szállón várják a hajléktalanokat, a most kettőben járt, hogy megmutassa, milyen körülmények között húzódhatnak meg a rászorulók.

Akik ételosztásra érkeznek az Üdvhadsereghez, azoknak sem kell az utcán fagyoskodv várniuk
Akik ételosztásra érkeznek az Üdvhadsereghez, azoknak sem kell az utcán fagyoskodv várniuk
Fotó: Sulyok László

Kőbányán az Előd utcai éjszakai menedék és nappali melegedő várja a rászorulókat, a belvárosban pedig például az Üdvhadsereg Bajnok utcai Új Kezdet Háza. Egy-egy éjszakára Kőbányán 232 embernek tudnak biztosítani menedéket, az Üdvhadseregnél pedig minimum 10-en férnek el olyanok, akik hirtelen az utcáról „esnek be” aznap éjszakára. Az elhelyezés érkezési sorrendben történik.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Az Előd utcában minden nap fertőtlenítik a fekhelyeket
Az Előd utcában minden nap fertőtlenítik a fekhelyeket
Fotó: Szabolcs László

Mindkét intézménynek van átmeneti szállása is, ahova várólistán keresztül lehet bekerülni, egy felvételi elbeszélgetés után. Az Előd utcai intézményben 64 férfinak tudnak szállást biztosítani huzamosabb ideig, az Üdvhadsereg intézményében pedig 50 nő számára van férőhely.

Az Üdvhadsereg átmeneti szállásán 50 nőnek biztosítanak komfortos szállást
Az Üdvhadsereg átmeneti szállásán 50 nőnek biztosítanak komfortos szállást
Fotó: Sulyok László

Az intézményekben lehetőség van étkezésre, tisztálkodásra, mosásra, illetve szociális munkások segítik a lakókat, hogy munkát találjanak, később pedig akár albérletet is segítenek szerezni, így adott a lehetőség, hogy rendezzék életüket az itt lakók. 

A pénteki Ripost napilapban megmutatjuk, milyen különös hűtők és zuhanyzók vannak a hajléktalanszállón, mint ahogy arról is olvashat, hogyan alakul át egy nappali melegedő éjjeli menedékhellyé estére!

További részletek a pénteki napilapban!

Eközben a címlapon