INSIDER

Meg­lepő dolog de­rült ki a hős dunai bú­vá­rok­ról

Ki­de­rült: nem­csak ko­reai, hanem ma­gyar bú­vá­rok is fel­hoz­nak holt­tes­te­ket a Hab­le­ány ron­csá­ból. A víz mé­lyén, vak­sö­tét­ben, ha­tal­mas sod­rás mel­lett dol­gozó bú­vá­rok iszo­nyú fi­zi­kai és pszi­chi­kai ter­he­lés mel­lett dol­goz­nak, pszi­cho­ló­gus se­gít­sé­gére lehet szük­sé­gük. Az egyik ma­gyar bú­vár­nak pél­dául a Duna fe­ne­kén, egy holt­tes­tet át­ölelve kel­lett pi­hen­nie egy ideig, csak utána tu­dott fel­jönni a fel­színre. Az eset után két órát kel­lett be­szél­getni vele...
  • Szerző: Ripost

Több tucat ember megfeszített munkája, hogy egy-egy búvár akár néhány tíz percre lemehessen a Duna mélyére, a Hableány roncsához.

Fotó: Markovics Gábor
EZT OLVASTAD MÁR?

Tilos bemenni a roncsba, az ablakon át húzzák ki a holttesteket

A lemerülő búvárok már több dél-koreai holttestét is felhozták, ám az elhunytakat a betört ablakoknál tudták kihúzni a roncsból. A roncsba szigorúan tilos bemenni, hiszen a sötétben nem tudni, hogy milyen életveszélyes csapdák vannak odabent. Így a hajó testében lévő holttesteket majd csak a hajó kiemelése után tudják kiszedni.

Fotó: Markovics Gábor

Két órát kellett beszélgetni az egyik búvárral a merülés után

„Annyira kimerült az 1 óra 40 perces merülés alatt az egyik búvár, hogy átölelve a holttestet, lefeküdt az aljzatra, ott pihent meg. Közölte a fent lévőkkel, hogy kicsit pihen, mert képtelen feljönni. Majd így, a karjában jött fel az áldozattal” – nyilatkozta Nyíri Iván, a Búvár Szakszövetség elnöke az ATV-nek. A szakembert a is megkereste.

„A kollégának olyan pszichiáterre lenne most szüksége, aki megérti és át tudja érezni, mit élhetett át a Duna medrében. Mi legalább kétórás beszélgetést folytattunk vele”

– mondta lapunknak, majd hozzátette: annyira megrázóak a búvár által átéltek, hogy nem mond további részleteket. – „A koreai és magyar búvárok is hősök, hiszen mindennap az életüket kockáztatják. A Duna mélyén tapogatózva, a szonárképpel a fejükben próbálják felfedezni a rögzítési pontokat…” – teszi hozzá.

Fotó: Markovics Gábor

Már a dél-koreai sajtó is elismeri a magyar búvárok munkáját

Az elnök arról is beszélt, hogy a korábbi hírekkel ellentétben közösen dolgoznak a magyar és a dél-koreai búvárok, így mindkét csapat hoz felszínre elhunytakat.

Közben a dél-koreai sajtóban egyre elismerőbben nyilatkoznak a magyarok mentési munkájáról. Ebben szerepet játszik, hogy amint megérkeztek hazánkba a dél-koreai búvárok, maguk is megtapasztalták, milyen nehéz és veszélyes a mentés a vaksötétben, a magas vízállás és erős sodrás mellett.

Eközben a címlapon

Ha szeretnél megtudni még több exkluzív dolgot a roncs kiemeléséről és arról, hogy mi derült ki az ukrán kapitányról, valamint arról, hogy hogyan áll a kutatási munka, akkor azt a pénteki számából megtudhatod! Keresd az újságárusoknál!