HARCÉL

Me­gint le­lep­le­ző­dött egy brüsszeli ha­zug­ság

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) szer­dai ple­ná­ris ülé­sén el­fo­gadta a kö­vet­kező uniós cik­lusra vo­nat­kozó me­ne­kült­ügyi és mig­rá­ciós alapra vo­nat­kozó ál­lás­pont­ját. Ennek ke­re­té­ben Brüs­szel to­vábbi pénz­ügyi tá­mo­ga­tást nyúj­tana a mig­rán­sok in­teg­rá­lá­sá­hoz.

Miközben az Unió balliberálisai - beleértve jó néhány néppárti politikust is - habzó szájjal tiltakoznak a magyar kormány felvilágosító plakátkampánya ellen, a gyakorlatban azt teszik, amit szavakban tagadnak.

"Ez a Soros-terv újabb pontja, hiszen megháromszorozzák a migránsok betelepítését szolgáló pénzügyi alapot" - reagált az EP döntésére a Fidesz közleményében. Gál Kinga, fideszes EP-képviselő pedig úgy kommentálta a strasbourgi történéseket, hogy

Brüsszel migránsokat hozna be a kontinensre a megemelt pénzből, és továbbra is zsarol.

A tervek szerint az alapon keresztül a tagállamoknak eleget kell tenniük a közös európai menekültügyi rendszer valamennyi aspektusának megerősítésére és kialakítására, az unión kívüli országok állampolgárai integrációjának előmozdítására, a hatékony és fenntartható visszatérések biztosítására, valamint a szolidaritás és méltányos felelősségmegosztás elveinek gyakorlatba ültetésére irányuló kötelezettségeiknek.

Fotó: AFP

Az elfogadott szöveg szerint

"az áttelepítési és áthelyezési mechanizmus két olyan rendszer, amely valós szolidaritást vállal mind a leginkább érintett tagállamokkal, mind pedig a védelemre szorulókkal".

Gál Kinga fideszes EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejtette, hogy a jelenlegi javaslat szerint

az a tagállam, amelyik nem kíván migránsokat betelepíteni saját területére, elesik a neki járó EU-s források jelentős részétől.

"Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság azt állítja, hogy nem lesznek betelepítési kvóták, a javaslat jelentős összeget különít el erre a célra".

Eközben a címlapon
Fotó: AFP

A Fidesz frakciója is reagált a strasbourgi történésekre, és arra hívták fel a figyelmet, hogy

az MSZP megszavazta a bevándorláspárti javaslatot.

"Elhisszük, hogy a szocialistáknak nagyon kényelmetlen, ha Brüsszel és Soros bevándorláspárti terveiről van szó. A szocialista Szanyi Tibor Gyurcsányékkal és a többi bevándorláspártival együtt ugyanis pár órája szavazta meg az Európai Parlamentben a Soros-terv újabb pontját, hogy megháromszorozzák a migránsok betelepítését szolgáló pénzügyi alapot".