KÜLFÖLD

Meg­hát­rál­tak a szlo­vá­kok, mó­do­sult a "him­nusz­tör­vény"

A szlo­vák par­la­ment el­fo­gadta a Most-Híd szlo­vák-ma­gyar ve­gyes­párt mó­do­sító ja­vas­la­tát, ezzel a jog­sza­bály­ból ki­ke­rült a kül­földi ál­la­mok him­nu­szát ének­lő­ket meg­bír­sá­goló rész.
  • Szerző: V4NA

Szerdán Szlovákiában hatályba lépett a "himnusztörvényként" elhíresült jogszabály. A szlovák parlament még márciusban módosította az állami szimbólumokról szóló jogszabályt, amely ezáltal bírságolhatóvá tette a külföldi államok himnuszát eléneklő magánszemélyeket.

A szlovák törvényhozás múlt héten az államfő vétóját is letörve, újra megerősítette a jogszabályt.

A márciusi módosítást nagy felháborodást kiváltva megszavazó Most-Híd képviselői egyéni módosító indítványt nyújtottak be, amelyet a pozsonyi parlament gyorsított eljárásban tárgyalt.

A módosító indítványról szóló szavazást kedden elhalasztották. Szerdán a 150 tagú szlovák parlament 107 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 12 tartózkodással elfogadta a Most-Híd indítványát.

A módosítást követően már nem tiltják, hogy bármilyen alkalomból énekeljék más ország himnuszát.

A pozsonyi törvényhozás ugyanakkor elutasította Ondrej Dostál ellenzéki képviselő indítványát, aki a jogszabályból kivette volna a külföldi himnuszok énekléséről szóló rendelkezést. Álláspontja szerint a külföldi himnuszok lejátszását nem törvényben kell szabályozni, ezen a téren elegendő útmutatást nyújtanak a protokoll szabályok.

Andrej Kiska államfőnek 15 nap áll rendelkezésre, hogy aláírja a parlament által módosított jogszabályt. Addig hatályos marad a külföldi államok himnuszait eléneklők bírságolása Szlovákiában.

Eközben a címlapon