TREZOR

Mit kell ten­nünk, ha meg­halt egy sze­ret­tünk? Ki­ad­vány gyá­szo­lók­nak

Tá­jé­koz­tató füzet se­gíti a ta­nács­ta­lan gyá­szo­ló­kat - itt van­nak a szo­morú te­en­dők.
címkék:

Ha egy szerettünket elveszítjük, az első sokk hatása alatt valószínűleg nem tudjuk, hogy mit is kell tennünk. Ezen segít egy új kiadvány, ami a gyászhoz és a kegyelethez kapcsolódó gyakorlati teendőkről tájékoztat.

Az OBDK (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumantációs Központ) tájékoztató füzete elmagyarázza azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk ilyen esetben, illetve azt, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink vannak egy halálesettel kapcsolatban. A célja, hogy ne sérüljön a hozzátartozók gyásza, az elhunyt méltósága, a halott emlékének megőrzése.

forrás: Pinterest
forrás: Pinterest

Olyan információkhoz juthatunk belőle, amit a friss gyász idején valószínűleg nem tudnánk, hogy hol keressünk: például, hogy mi a teendő, ha rendkívüli haláleset történik, mi számít annak, és hogy megtagadhatjuk vagy éppen kérhetjük-e a boncolást. Pontosan eligazít abban, hogy ki és hogyan állítja ki a halotti bizonyítványt és miket kell elintéznünk még a temetés előtt.

A Kegyeleti kiadvány című füzet pdf formátumban az OBDK honlapjáról is letölthető.

címkék: