BOZÓT

Meg­halt egy kis­gye­rek: Márki-Zay Pé­te­rék tu­da­to­san szeg­ték meg a tör­vényt

A 24.hu lé­nye­gé­ben be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette Márki-Zay Pé­tert és fe­le­sé­gét, akik hosszú éve­ken át egy meg­le­he­tő­sen za­va­ros egész­ség­ügyi vál­lal­ko­zást üze­mel­tet­tek. Min­d­eköz­ben nem tar­tot­ták ma­gukra nézve kö­te­le­ző­nek a a tör­vé­nyi elő­írá­so­kat. Mindez egy tra­gi­kus ha­lál­eset miatt ke­rült nap­vi­lágra. Friss hír, a céget, mond­hatni pá­nik­sze­rűen be­zárja a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter.
  • Szerző: Ripost

A 24.hu írta meg elsőként, hogy egy felkavaró büntetőper zajlik a Budapest Környéki Törvényszéken:

egy diósdi házaspárt gyermekük megölésével vádolnak. A vádirat szerint a 8 hetes L. Endre azért halt meg agyvérzésben, mert nem kapta meg a véralvadást elősegítő K-vitamin  kötelezően előírt adagjait.

Márpedig ezt a vitamint az egészségügyi törvény szerint a szülést levezető személynek, orvosnak, szülésznőnek, bábának kell beadni.

Aki ez esetben nem volt más mint  a jól ismert politikus felesége.

A januári tárgyaláson tanúként hallgatták meg a szülést levezető Márki-Zay cégnél dolgozó  felelős személyt, történetesen a politikus feleségét Márki-Zayné Vincze Felíciát.

A szülési vállalkozásokat lebonyolító,  zavaros könyvelése révén is elhíresült cégnél egyébként nemrég még a mai hódmezővásárhelyi polgármester Márki-Zay Péter volt a felelős ügyvezető.

A bíró kérdései nyomán kiderült, s ezt a jelenlévő 24.hu riporter hallotta meg, hogy

Márki-Zayné tudatosan szegte meg a törvényt, szándékosan nem adta be a törvény által előírt vitamint, mivelhogy ő másképp vélekedik erről a bizonyos előírásról.

Most megdöbbentő interjút is készített a 24.hu az egészségügyi céget üzemeltető Márki-Zay famíliával. A riporter megismételte, hogy

a bíró a füle hallatára nevezte bűncselekménynek  a törvényes előírások megszegését, az életmentő vitamin be nem adását.

Márki-Zay és neje először még azt is tagadni próbálta, hogy lenne ilyen  törvényi előírás, de aztán az ügyes keresztkérdések nyomán lényegében beismerő vallomást tettek.

Eközben a címlapon

Kiderült, hogy a tudományos állásponttal  és a törvényi előírással szemben ők akár mérgezőnek(!) is tartják az előírt vitamint. Nem értenek egyet az egészségügyi törvény vonatkozó előírásaival. Már pedig a  kisgyerek halála egyértelműen kapcsolatba hozható a tőle megtagadott vitaminnal!

A 24.hu riportere szerint a tárgyalást vezető bíró is határozottan firtatta a haláleset kapcsán Márki-Zayék felelősségét.

A bíróság a honlapján  „közérdeklődésre számot tartó” ügyként tartja nyilván a tragikus halálesetet. A tárgyalás rövidesen folytatódik szakértők bevonásával.

A legfrissebb hír szerint,

a Márki-Zay család, - a gyerek halálával nyilvánvaló összefüggésben - váratlanul úgy döntött, hogy az egészségügyi magánszolgáltatásra szakosodott családi céget azonnali hatállyal bezárja. Mondhatni pánikszerűen.