KÜLFÖLD

Meg­fe­nye­gette Ma­gyar­or­szá­got a svéd mi­nisz­ter­el­nök

Svéd­or­szág erő­sen be­ván­dor­lás­párti mi­nisz­ter­el­nöke, a szo­ci­ál­de­mok­rata Ste­fan Löf­ven va­sár­nap nyi­lat­ko­zott a Da­gens Ny­he­ter című li­be­rá­lis lap­nak, mely­ben nyíl­tan meg­fe­nye­gette a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát meg­ta­gadó or­szá­go­kat.

Az interjú témája a migráció és a magyar kormány ehhez való viszonya volt. Löfven ezzel kapcsolatosan kijelentette, hogy

ha rajta múlna, akkor megvonná az európai uniós forrásokat hazánktól, mivel nem vagyunk hajlandóak befogadni migránsokat.

Stefan Löfven kormányfő nem rejti véka alá, hogy rajong a migránsokért, mivel pártjának, a szociáldemokratáknak (PAS) a svédek körében tapasztalt drasztikus népszerűségvesztése miatt égető szüksége van az állampolgárságot kapott bevándorlók szavazataira.

Hazánkat is fenyegeti a migránsok nagy svéd barátja Stefan Löfven
Hazánkat is fenyegeti a migránsok nagy svéd barátja Stefan Löfven

Mostani nyilatkozatában Löfven arról beszélt, hogy – szerinte -

meg kell büntetni az Európai Unió azon tagállamait, amelyek nem fogadnak be migránsokat, és külön kiemelte hazánkat.

„Elfogadhatatlan, hogy Magyarország blokkolja az uniós migránsügyi szabályozásokat, miközben az EU kohéziós politikájának a nyertese" – közölte a svéd kormányfő.

Stefan Löfven nyíltan kijelentette: azt akarja, hogy a következő EU-s költségvetésben – azaz 2021-től – komoly pénzügyi következményei legyenek annak, ha egy tagállam nem fogad be migránsokat.

Véleménye alapján tehát úgy lehetne a helyzeten változtatni, ha a bevándorlásellenes tagállamoktól megvonnák az uniós támogatásokat.

Löfven interjúja egyértelműen fenyegetésként értelmezhető

Magyarország és a többi bevándorlásellenes kormánnyal rendelkező, elsősorban közép-kelet-európai állam felé.

Eközben a címlapon