BIZARR

Meg­fej­tet­ték Nost­ra­da­mus 2017-re szóló hát­bor­zon­gató pró­fé­ci­áit

El­ké­pesztő hír­rel ruk­kol­tak elő a kül­földi, össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek­kel fog­lal­kozó web­ol­da­lak. Nost­ra­da­mus jós­la­tai sze­rint semmi jóra nem szá­mít­ha­tunk 2017-ben...

A hírek szerint egy YouTube felhasználó azt állítja videójában, hogy megfejtette Nostradamus, a 2017-es évre  vonatkozó próféciáit... A francia asztronómus, és a Biblia Jelenések könyvének sorai szinte teljesen egybevágnak! Mindkettő félelmetes események közeledtét jelzi.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Nostradamus próféciáit egy különleges kóddal értelmezték újra. Elképesztő dolgok derültek ki, amelyek a közeljövőben fognak zajlani.

Az újraértelmezett jóslatok szerint 2017 és 2020 között Putyin kirobbantja majd a III. világháborút Oroszország és az USA közt. A harc nem egészen úgy fog lezajlani, mint ahogyan azt elképzelik... Mielőtt a teljes emberiség megsemmisülne, egy nagyszabású földönkívüli invázió fog véget vetni a teljes pusztulásnak. 

Ezután az idegenek módosítani fogják az ember DNS-állományát, és kiírtják belőlünk az agresszivitást, hogy végre teljes béke honoljon a Földön. Természetesen az ő irányításuk alatt...

Modern bibliamagyarázók szerint a keresztények szent könyvéből hasonlóan hajmeresztő dolgok olvashatóak ki a beavatottak számára. 2017-ben lesz Krisztus második eljövetele... és lezajlik az Armegeddoni csata, ahol az Antikrisztus elbukik majd.

Hogy mi köze a két teljesen különböző dolognak egymáshoz?

Csak annyi, hogy ugyanarról szól! Az Armegaddoni csata és a III. világháború ugyanaz, Putyin és az Antikrisztus is ugyanaz a személy. Krisztus a mennyei seregével és a földönkívüliek is helyettesíthetőek egymással. Mindkét írás ugyanarról szól, csak más szavakkal írják le az eseményeket!

Mindez nem volt váratlan, legalábbis a beavatottak szerint. Számos jel utal arra, hogy valami készül, és az események egyre csak sűrűsödnek.

Gondoljunk csak az egyre gyakoribb UFO-észlelésekre, a furcsa, mindent betöltő, fanfárszerű hangorkánokra, amit a világ számos pontján észleltek, a lángoló kereszt alakú jelenésre Oroszország felett, vagy az egyre sűrűbben előforduló természeti katasztrófákra...

Eközben a címlapon

Ijesztően és egyben nevetségesen hangzik mindez, de mégis sokan vannak, akik hisznek benne... Akár a Bibliát nézzük, akár Nostradamus próféciáit mindenképpen hajmeresztő dolgok elébe nézünk...