KÜLFÖLD

Meg­előz­tük Fran­cia­or­szá­got, amely olyan ve­szé­lyes hely lett, mint Kongó

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak. Ma­gyar­or­szág a kül­földre uta­zók szá­mára aján­lott ka­te­gó­ri­á­ban van. Fran­cia­or­szá­got - Né­met­or­szág­gal és Nagy-Bri­tan­ni­á­val együtt - ve­szé­lyes hely­nek mi­nő­sí­tet­ték.
  • Szerző: SZM

Ha életszínvonalban nem is, de a turisták biztonsága tekintetében már megelőztük Franciaországot, és erről írásbeli bizonyítékunk is van.

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának turisztikai tanácsokkal foglalkozó oldalán, január 10-én veszélyes országnak nyilvánították Franciaországot, sőt Németországot és Nagy-Britanniát is, a “kettes kategóriába” sorolva azokat. Ez a besorolás azt jelenti, hogy az ott felsorolt országokban bárhol terrorista támadásokra lehet számítani: piacokon, hotelekben, klubokban, éttermekben stb.

Ezért arra kérik az amerikai turistákat, hogy

kerüljék el a tömegrendezvényeket, jelentkezzenek be egy őket azonnal értesítő mobilüzenetes rendszerbe, naponta figyeljék az eseményeket, és olvassák a közösségimédia-oldalakat.

A részletek itt olvashatóak.

Ilyen tekintetben az amerikai turisták akár Kongóba is mehetnek, mert az is “kettes” besorolást kapott. A hármas besorolás a “gondold meg, mielőtt elindulsz”, a négyes pedig azokat az országokat tartalmazza, amelyeket egyáltalán nem javasolnak az amerikai turistáknak.

A Magyarországra vonatkozó oldal – hála istennek – igen rövid. Mi a legjobb, “egyes” kategóriába tartozunk, az ide való utazást nem gátolja a terrorizmus veszélye.

Eközben a címlapon

Forrás: Sputniknews