ÚTISÚGÓ

Meg­előz­tük Eu­ró­pát - gyors és ké­nyel­mes a mo­bi­los kár­ügy­in­té­zés

Egye­dül­álló, a gép­jármű-kár­be­je­len­tést je­len­tő­sen meg­könnyítő rend­szer kezdte meg mű­kö­dé­sét Ma­gyar­or­szá­gon. Okos­te­le­fon se­gít­sé­gé­vel, a bal­eset hely­szí­né­ről kö­zöl­het­jük biz­to­sí­tónk­kal a bal­eset meg­tör­tén­tét anél­kül, hogy ki kel­lene töl­te­nünk a jól is­mert kék-sárga be­je­len­tő­la­pot. És még az ügy­in­té­zési időt is meg­spó­rol­juk. Az első így be­je­len­tett kárt 24 óra alatt ren­dez­ték.
  • Szerző: Ripost

Nem kell többé idegesen a kesztyűtartóban keresgélni a kék-sárga színű bejelentőlapot, és az sem baj, ha tollat sem találunk a kocsiban, ha véletlenül balesetet szenvednénk.

A hónap elejétől ugyanis már egy mobilapplikáció segítségével is intézhetjük a kárügyet.

Ráadásul a biztosítóhoz sem kell bemenni, mert automatikusan eljutnak az adatok a társasághoz, és így azonnal megkezdődhet a kárrendezés.

Fotó: Keller Mátyás

Jó hír, hogy

hazánkban az összes baleseti kárrendezéssel foglalkozó biztosító elfogadta az applikáció használatát.

Első pillantásra bonyolult a rendszer, de valójában nem az. Az Androidos vagy iPhone-os telefonok is alkalmasak az „E-kárbejelentő” applikáció letöltésére.  

Fotó: Keller Mátyás

A káresemény jelezhető ugyanarról a telefonról, de két külön telefonról is.Ha a balesetben részesek ugyanarról a telefonról akarják kitölteni a bejelentőt, az Egykészülékes jelzést kell megérinteni.

A Kétkészülékes jelzést választva a kijelzőn megjelenik egy négyjegyű PIN-kód, ezt a másik fél telefonjába be kell írni, így kapcsolódik össze a két készülék.

Eközben a címlapon
Fotó: Keller Mátyás

Ettől kezdve már tévedni sem lehet, mert

a program lépésről lépésre vezet végig a teendőkön,

megjelöli, milyen adatokat kér, és amíg hiányosak azok, nem enged továbblépni. Gyakorlatilag ugyanazokat az adatokat kell beírni, illetve helyszínrajzot elkészíteni, mint a papír alapú bejelentőnél, de akár fényképeket vagy hanganyagot is kapcsolhatunk a kárbejelentéshez.

Fotó: Keller Mátyás

A kitöltést nagyban megkönnyíti, ha használjuk az úgynevezett QR-kódot. Ezt nem kell kérni, hanem biztosítónk – melyik előbb, melyik később – elküldi. A QR-kód nem számsor, hanem egy négyzet alakú, sűrűn vonalkázott felület, amelyet az okostelefonok le tudnak olvasni. Ha ezt használjuk,

az autó és a tulajdonos adatai a biztosító adatbázisából automatikusan rákerülnek a bejelentőre,

csak a baleset körülményeinek leírása lesz a dolgunk.

Miután minden adatot kitöltöttünk és aláírtuk a bejelentőt, már csak a Küldés jelzést kell megérintenünk. A bejelentés megérkezését e-mail-ben igazolja vissza a biztosító.

Hasonló rendszereket pár ország néhány biztosítójánál már alkalmaznak, az viszont egyedülálló, hogy nálunk valamennyi biztosító része ennek.

Megint megelőztük Európát! 

A Groupama Biztosító már be is jelentette, hogy a rendszer működése sikeresen indult, hiszen az első, múlt héten történt e-kárbejelentését 24 órán belül már rendezte is a biztosítótársaság, így a kárösszeg kifizetése is megtörtént. A parkolás közben történt kárról ugyanis több fotót is feltöltött a károsult, mely alapján nagyon gyorsan lehetett rendezni az ügyet, nem volt szükség külön szakértői szemlére. A társaság egyébként azt is közölte, hogy külön folyamatokat alakított ki a mobiltelefonos applikáción keresztül érkező kárbejelentések ügyintézésére, annak érdekében, hogy ügyfelei maximálisan kihasználhassák az új kárbejelentési lehetőség előnyeit. Az Allianz Biztosító ugyanakkor azt közölte: a kötelező biztosítással rendelkező ügyfelei a következő hetekben elektronikus úton már meg is kapják a kocsihoz tartozó egyedi QR-kódjukat, ezzel is egyszerűsítve a kárbejelentést.