POLITIK

Meg­döb­bentő le­bu­kás: a rep­téri dol­go­zók foszt­ják ki az uta­so­kat- videó

A római rend­őr­ség a biz­ton­sági ka­me­rák fel­vé­te­lei alap­ján csa­pott le a re­pü­lő­tér dol­go­zó­ira. Leg­gyak­rab­ban okos­te­le­fo­no­kat és tab­le­te­ket lop­tak ki a cso­ma­gok­ból.
  • Szerző: Ripost

A római Fiumicino repülőtér utasai rendszeresen panaszkodtak, hogy a poggyászukból különböző személyes holmik, leggyakrabban okostelefonok és tabletek tűnnek el.

A biztonsági kamerák buktatták le a poggyászkezelőket, akik a talált tárgyak osztályán fosztogatták a csomagokat. A rendőrségnek sikerült azonosítania a felvételeken látható dolgozókat, de még vizsgálják, hogy más is részt vett-e a lopássorozatban.

EZEKET OLVASTAD MÁR?