SZTÁRSZERENCSE

Meg­döb­bentő jós­la­tot ka­pott Klapka György

Az arany­erm­bert meg­lepte a jö­vő­be­lá­tás, de meg­le­he­tő­sen örült annak, amire szá­mít­hat...

Klapka György most már sejti, hogy meddig fog élni, pedig az aranyember 87 éves kora ellenére sem vett vissza a nagy munkatempóból és a frissességéből sem. Mint a Borsnak elmesélte, egészen megdöbbent, amikor kezébe kapta személyi igazolványát. Azon ugyanis az áll, hogy 2053-ig érvényes, tehát igazán sok évre rendezkedhet még be az ismert vállalkozó.

Amennyiben ezt jóslatnak lehet tekinteni, úgy persze egyáltalán nem bántja, sőt egyenesen örül neki, hiszen éppen a tevékeny élet az, ami mozgásban tartja és élteti. Úgyhogy el is döntötte, hogy legalább a jelzett dátumig bizony élni is fog.