HARCÉL

Meg­döb­bentő fel­vé­tel lá­tott nap­vi­lá­got a rej­té­lyes 51-es kör­zet­ről

Egy drón­nak si­ke­rült az ed­digi leg­kö­ze­lebbi fel­vé­telt el­ké­szí­te­nie a Ne­va­dá­ban ta­lál­ható ka­to­nai bá­zis­ról. Arról, hogy va­ló­já­ban mi fo­lyik az 51-es kör­zet­ben, az ott dol­go­zó­kon kívül senki sem tud sem­mit.

Az amerikai kormányzat egészen 2013-ig tagadta annak a katonai bázisnak a létezését, amit 51-es körzetként ismernek az emberek. A CIA nyilatkozata szerint a telepen a hidegháború éveiben kifejlesztett szupertitkos kémrepülőgépek kísérleti tesztjei folytak. Ám az UFO-hívők szerint az új-mexikói Roswell határában 1947. július 2-án lezuhant,

EZEKET OLVASTAD MÁR?
földönkívülinek tartott repülőeszközben megtalált idegenek maradványait mind a mai napig itt őrzik!

Erről a rejtélyes területről próbált meg forgatni egy amerikai férfi még tavaly nyáron. Bár a videón csak messziről látható az 51-es körzet,

az eddigi legközelebbi felvételt sikerült elkészítenie.

Mint írja, az egész környéken repüléstilalmat vezettek be, de még 2016-ban megpróbál közelebb férkőzni kamerájával a titokzatos 51-es körzethez.