BIZARR

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zés: ka­to­nai ufó­bá­zis a Mar­son

A NASA által is jól el­tit­kolt, föl­dön­kí­vü­liek hasz­ná­la­tá­ban lévő ka­to­nai köz­pon­tot fe­dez­het­tek fel a vörös boly­gón. Ezt ál­lít­ják leg­alábbis az élénk fan­tá­zi­á­val ren­del­ke­zők, míg mások sze­rint a fel­vé­tel csu­pán egy szik­lát áb­rá­zol.
  • Szerző: Doris

Földönkívüliek által létrehozott katonai bázis a Marson? Bizony, ez a legújabb, kissé hihetetlen felfedezés, amivel bizonyítani próbálják az ufók létezését.

Az állítólagos hadi központról még egy homályos videó is készült, amin elmosódva valóban kirajzolódni látszik valami furcsa objektum a bolygó felszínén...

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Fotó: Youtube
Fotó: Youtube

Ahogy arról a Mirror beszámolt, a furcsa dolog alaprajzát a Google Marson is megtalálták, ám hogy pontosan mi is lehet, azt senki nem tudta megállapítani.

A felvételt csak szerdán töltötték fel az internetre, de máris bejárta az egész világot. A döbbenetes, ám kétkedésre okot adó felfedezés már több mint 19 000 megtekintésnél jár.

"A NASA eddig remekül elrejtette ezeket a bizonyítékokat. Ha a kép túl éles, annyit tesznek, hogy gyorsan elhomályosítják!"

- írta egy hozzászóló, miután megnézte a videót.

Eközben a címlapon

Mások szerint azonban a felfedezett tárgynak köze nincs a földönkívüliekhez.A szkeptikusabbak szerint a felvétel mindössze egy szikla elmosódott körvonalait ábrázolja.