KÜLFÖLD

Meg­döb­bentő új sza­bá­lyo­zást ve­zet­nek be a nagy te­kin­té­lyű BBC-nél

A na­gyon ob­jek­tív, ál­lí­tó­lag tel­je­sen köz­szol­gá­lati BBC ber­ke­i­ben dü­bö­rög a cen­zúra. Mi­köz­ben mű­so­ra­ik­ban több közép-kelet-eu­ró­pai or­szá­got, köz­tük ha­zán­kat is a saj­tó­sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel vá­dol­nak, náluk til­tot­ták meg bi­zo­nyos ki­fe­je­zé­sek hasz­ná­la­tát.
  • Szerző: ripost

A BBC új direktívája szerint a dolgozóik nem használhatják a terror, terrortámadás, terrorizmus szavakat, csak akkor, ha valakitől idéznek. A különböző terrortámadásokat a csatorna a támadás helyszínével és formájával fogja leírni, tudósít a 888.hu.

Így például

a nizzai terrortámadás nizzai kisbuszos támadás lesz náluk.

A BBC legújabb terroristamosdató akciója sokakat felháborított, több szakértő és képviselő is úgy nyilatkozott, hogy a terror szó szándékos kihagyása, tiltása ellenkezik a csatorna közszolgálati jellegével.

Egy konzervatív képviselő így kommentálta az esetet:

Ők terroristák, és ezek terrortámadások. A BBC-nek nem kellene foglalkoznia a terroristák érzékenységével.

A csatorna egyik újságírója viszont megvédte a gyakorlatot, mondván az, aki az egyik embernek terrorista, az a másiknak lehet szabadságharcos – írja a Daily Mail.

A BBC-nél sem kellene elfelejteni, hogy ez a píszí szöveg a valóság durva torzítása. Ha elfogadjuk, eljuthatunk odáig is, hogy mondjuk a lopás, tolvaj kifejezéseket is be kell tiltani, hiszen ami az egyiknek lopás, a másiknak vagyonszerzés.

Eközben a címlapon