KÜLFÖLD

Sú­lyos tá­ma­dá­sok érték az oszt­rák rend­őrö­ket

A 2015-ös évhez ké­pest 17-20 szá­za­lék­kal több sé­rült­ről vár­ható je­len­tés a ta­va­lyi, még nem vég­le­ges sta­tisz­tika sze­rint. A sé­rü­lé­sek felét "kül­földi sze­mé­lyek" okoz­zák. A bel­ügy­mi­nisz­ter vál­toz­ta­tá­sokra ké­szül.
  • Szerző: SZM

Rendőrnek lenni normális körülmények között sem biztonságos foglalkozás, de ma már Ausztriában sincsenek normális körülmények...

Mindennap 6-7, hetente körülbelül 45 rendőr sérül meg a szolgálat ellátása közben – áll az osztrák belügyminisztérium legújabb közleményében. Herbert Kickl miniszter szerint

részint szigorúbban meg kellene büntetni a rendőrök elleni támadókat, mint eddig, másrészt növelni kellene a hivatásosok létszámát és javítani a műszaki felszereltségüket és a kiképzésüket.

2000 óta mintegy 36500 rendőr sérült meg, és a sérülések felét “külföldi személyek" okozták.

Az összecsapásokban 29 rendőr meghalt. A 2015-ös évhez képest, a még le nem zárt tavalyi évben, 17-20 százalékkal több rendőr sebesült meg erőszakos cselekedetek miatt.Bécsben a legrosszabb a helyzet. Ott nincs már olyan nap, hogy ne rúgjanak vagy üssenek meg egy rendőrt, sérülést okozva neki.

Forrás: Krone.at