KÜLFÖLD

Meg­alá­zás, zak­la­tás az Am­nesty In­ter­na­tio­nal lon­doni köz­pont­já­ban

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték mun­ka­he­lyi kö­rül­mé­nye­i­ket az Am­nesty In­ter­na­tio­nal lon­doni szék­he­lyű Nem­zet­közi Tit­kár­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai abban a külső vizs­gá­lat­ban, amit ta­valy az­után ren­del­tek el, hogy a jog­védő szer­ve­zet két mun­ka­társa is ön­gyil­kos lett.
  • Szerző: RIPOST

A Guardian azt írja, hogy a KonTerra Group által végzett, pszichológusok által vezetett vizsgálat eredményei szerint

a londoni központban rendszeresen alázták, zaklatták a munkatársakat, akiket még nemi és faji alapon is diszkrimináltak.

Mint írták, a 475 dolgozóval készített interjúk alapján a Nemzetközi Titkárság vezetői bizalmatlanok voltak munkatársaikkal, akiket rendszeresen becsméreltek és büntettek.

EZT OLVASTAD MÁR?

"Sz*r vagy! Fel kéne mondanod! Ha nem teszed, nyomorúságos életed lesz!"– idézett a jelentés néhány, rendszeresen elhangzó fenyegetést és sértést.

A vizsgálat során megállapították, hogy bár maga a munka is valóban megterhelő úgy testi, mint érzelmi szempontból, de

a munkahelyi jóléttel kapcsolatos problémák “oroszlánrésze” nem a munka során megélt traumákkal és megtapasztalt szenvedéssel, hanem az ellenséges munkahelyi kultúrával, a túlterheléssel és a menedzsmenttel kapcsolatos.

A vizsgálat megállapításai szerint különösen visszás, hogy miközben az Amnesty világszerte harcol az emberi jogokért, a Nemzetközi Titkárságon belül nem volt példa nélküli a faji, nemi, vagy szexuális identitáson alapuló megkülönböztetés, a nőket, színes bőrűeket és az LMBTQ-közösséghez tartozókkal rendre igazságtalanul bántak.

Különösen károsnak ítélték meg a szervezetben uralkodó “mártírkultúrát”, vagyis azt, hogy a munkatársak saját szenvedésük árán is túl sokat vállaltak.

Ez, mint írták, tökéletes recept a korai kiégéshez.

Eközben a címlapon

Az Amnesty nem dolgozhat hatékonyan azon, hogy jobbá tegye a világot, ha a szervezeti kultúráját a titkolózás, a bizalmatlanság, a nepotizmus és a hatalommal való visszaélés jellemzi.

Kumi Naidoo, az Amnesty főtitkára “nehéz és mélységesen felkavaró olvasmányként” jellemezte a jelentést. Közleményében ígéretet tett rá, hogy márciusig tervet dolgoznak ki a helyzet megoldására.