HARCÉL

Meg kell szün­tetni a mig­ráns­kár­tyá­kat

A brüsszeli bi­zott­ság nyi­lat­ko­zata sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk vi­szont meg kell szün­tetni azt. Ez Orbán Vik­tor és a Fi­desz prog­ram­já­nak egyik fon­tos pontja a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért - hang­sú­lyozta Bö­röcz László szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese hozzátette, a brüsszeli bizottság azonban úgy tűnik, hogy nem megállítani, hanem fokozni akarja a migrációt. Ezért titkolózik a programról, egyetlen kérdésünkre sem adtak egyenes választ - mutatott rá.

Böröcz László elmondta,

a mai napig nem tudjuk, hogy hogyan kaphatott migránskártyát a terrorista vezér, ha olyan szigorú az ellenőrzés? Azt sem árulják el, hogy pontosan kik bonyolítják ezt a programot.

- közölte a kormánypárti politikus, hozzátéve, arról sem nyilatkoznak, hogy hány Hassan F.-hez hasonló terroristáról tudnak még, aki kapott migránskártyát.

Mi azt mondjuk, hogy meg kell szüntetni a migránskártya-programot, mert ez segíti a migrációt és veszélyezteti Európa biztonságát.