KÜLFÖLD

Már­tír­ha­lálra buz­dí­ta­nak az isz­lám szél­ső­sé­ge­sek

Amé­lie M. Chelly fran­cia szo­cio­ló­gus a "Pa­ra­di­csomra várva" című köny­vé­ben ír arról, hogy az Isz­lám Állam kom­mu­ni­ká­ci­ója ho­gyan al­kal­maz­ko­dott a nyu­gati és ke­leti tár­sa­dal­mak el­vá­rá­sa­i­hoz.
  • Szerző: V4NA

Az Iszlám Állam propagandistái külön megszólítási stratégiákat találtak ki a nyugati és a keleti társadalom tagjai számára, a még nagyobb hatékonyság érdekében. A toborzás során így sikeresen hálózzák be a nyugati társadalom fiataljait.

Az iszlám szakértőjeként ismert Amélie M. Chelly szerint már jóval a szíriai háború előtt megkezdődött a nyugati társadalmak radikalizálódása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Az Iszlám Állam már kiterjesztette az utánpótlási toborzását a nyugati, nem muzulmán társadalomra is. Célpontjaik főleg a nyugati fogyasztói társadalmakból kiábrándult, periférián élő fiatalok.

Az iszlamisták ugyanis hamar felismerték, hogy a mindenféle ideáltól megfosztott fiatalokat könnyen lehet radikalizálni.

Az iszlamisták minden célpont felé a mártírhalál dicsőségét kívánják reklámozni, más-más motivációval. Régebben a terroristák a halált inkább egy veszélyként látták és el akarták kerülni, ezért a támadásnál egyben a lehetséges menekülési útvonalat is megtervezték. A nyugati iszlám mai fanatikus követői azonban a halálban egy boldogabb élet reményét látják, így ők nem számolnak a meneküléssel, hanem inkább mártírhalált halnak.