INSIDER

Manf­red Weber küzd a kor­rup­ció ellen, de össze­trük­kö­zött ma­gá­nak 125 mil­liót

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöki tisz­tét egyre ha­lo­vá­nyabb esé­lyek­kel meg­sze­rezni pró­báló Manf­red Weber leg­utóbb At­hén­ban prog­ra­mot hir­detve a kor­rup­ció el­leni harc fon­tos­sá­gá­ról is be­szélt. Min­d­eköz­ben az el­múlt évek­ben trük­kös esz­kö­zök­kel, ra­vasz­kodva, jog­hé­za­go­kat ki­hasz­nálva zsebre vá­gott leg­alább 400 000 eurót, azaz hoz­zá­ve­tő­leg 125 mil­lió fo­rin­tot.
  • Szerző: V4NA

Havi 4332 euró, azaz hozzávetőleg 1 millió 400 ezer forint. Minden egyes hónapban ennyit kapnak az Európai Parlament képviselői általános költségtérítésként, az iránymutatás szerint elsősorban egy hivatalos iroda fenntartására. 

Manfred Weber az Európai Néppárt csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki posztjára
Manfred Weber az Európai Néppárt csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki posztjára

Elszámolniuk nem kell, számlákat nem kérnek tőlük, Weber ebben a joghézagban látta meg a nagy lehetőséget. Az ügyeskedő néppárti politikus a saját családi házát nevezte ki pártirodának, hogy ez az összeg is nála maradhasson.

EZT OLVASTAD MÁR?

Egy apró alsó-bajorországi falucskában, az isten háta mögötti Wildenbergben áll a háza, amiben életvitelszerűen lakik.

Saját házába jelentette be pártirodáját Manfred Weber
Saját házába jelentette be pártirodáját Manfred Weber
Havi 4332 euró, azaz hozzávetőleg 1 millió 400 ezer forint plusz pénz
Havi 4332 euró, azaz hozzávetőleg 1 millió 400 ezer forint plusz pénz

Ebben az épületben a földszinti részt keresztelte át irodának, nyilvánvalóan azért, hogy így saját maga vághassa zsebre azt a pénzt is, amit irodabérletre kellene fordítania. Az, hogy ez a falucska ugyancsak messze esik a nagyvárosoktól, így a választópolgároknak nem könnyű felkeresni szeretett képviselőjüket, nem számított.

A V4NA újságírói a saját szemükkel látták Wildenbergben, Weber még arra sem vette a fáradtságot, hogy kiírja a kapura, ez az ő képviselői irodája.

Számoljunk csak utána! 2004-től 15 év, azaz 180 hónap alatt  - ha csak a 4332 euró felét számítjuk megspórolt bérleti költségként - száznyolcvanszor 2150 eurót, forintra átszámítva közel 125 milliót sikerült zsebre vágnia. Ráadásul ebből a keretből kifizethette akár a családi ház teljes rezsijét is. Számlákat Brüsszelben erről sem kértek.

Eközben a címlapon

Az EU bürokraták nem kicsinyeskednek ilyesmivel. Ők aztán tudják, hol is van a legjobb helye az európai adófizetők pénzének.