KÜLFÖLD

Ma­gyar­or­szá­got meg akar­ják bün­tetni még a vá­lasz­tá­sok előtt

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más a be­ván­dor­lás­párti brüsszeli po­li­ti­ku­sok ré­szé­ről, hogy Ma­gyar­or­szá­got még az eu­ró­pai vá­lasz­tá­sok előtt meg­bün­tes­sék - ál­la­pí­totta meg a ma­gyar köz­mé­di­á­nak nyi­lat­kozva Varga Judit, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség eu­ró­pai uniós kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára.
  • Szerző: MTI

Az államtitkár Bukarestben a magyar küldöttség tagjaként az uniós tagországok európai ügyekért felelős minisztereinek és államtitkárainak informális találkozóján vesz részt.

A megbeszélésen az EU jövőjével és az unió a többéves pénzügyi kerettervével kapcsolatos álláspontjukról egyeztettek a tagállamok, a Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás nem szerepelt napirenden.

Az informális találkozó azonban jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a partnerekkel kötetlenebb formában, adott esetben kétoldalú megbeszéléseken megismertessék a magyar emberek akaratát és a részletes magyar álláspontot.

"Fontos, hogy a következő európai költségvetés ne egy migrációt támogató költségvetés legyen, illetve ne egy olyan költségvetés, amely bünteti az olyan tagállamokat, amelyek nemet mondanak a migrációra.

Fotó: MTI

Ugyanakkor a 7-es cikkely tekintetében folyamatosan érződik a nyomás a bevándorláspárti brüsszeli politikusok, illetve az Európai Parlament részéről is, hogy

Magyarországot még lehetőség szerint az európai parlamenti választások előtt megbüntessék és elítéljék. Ez ellen küzdünk"

- mutatott rá Varga Judit.

Az államtitkár hozzátette: a román uniós elnökség érti a magyar érvelést és a becsületes, tisztességes közvetítő szerepét tökéletesen betölti.

Eközben a címlapon

"Velük együttműködve és azon tagállamokat megnyerve, amelyek hasonló állásponton vannak,

próbáljuk elérni, hogy az európai választások előtt ne tudják megbüntetni Magyarországot azért, mert a bevándorlás-politikában más álláspontot képvisel, mint a fősodor"

- mondta a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára.