HARCÉL

Ma­gyar­or­szág üze­nete egész Eu­ró­pá­ban jól hall­ható

Az Or­szág­gyű­lés hét­fői ple­ná­ris ülé­sén Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ér­té­kelte az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok ered­mé­nyét, majd az el­len­zéki frak­ció­ve­ze­tők vé­le­mé­nye és a mi­nisz­ter­el­nök vá­la­sza után na­pi­rend előtti fel­szó­la­lá­sok kö­vet­kez­tek.
  • Szerző: ripost

A választáson Magyarország határozottan bizonyította, hogy Európában van a helyünk és Európa a mi hazánk is - emelte ki napirend előtti felszólalásában Halász János. A Fidesz győzelmét korszakosnak nevezte, hangsúlyozva,

ez megbízatás az európai bevándorlás megállítására, a nemzetek Európája és a keresztény kultúra védelmére.

Tegnap is kiderült, az emberek Magyarországon azt gondolják, Brüsszelben változásra van szükség. Olyan vezetők kellenek Brüsszelben, akik az európai emberek érdekeit képviselik, olyan vezetők kellenek, akik tisztelik az európai nemzeteket, és olyan vezetők kellenek, akik büszkék a kétezer éves keresztény európai kultúránkra.

Az eredmény azt is mutatja, hogy Magyarországon az emberek egységet és összefogást akarnak, és

"példátlan egység alakult ki az elmúlt kilenc év kormányzati munkájának is köszönhetően"

Dömötör Csaba szerint egész Európában jól hallható az az üzenet, amit vasárnap Magyarország küldött. A magyarok nem szeretnék, ha Európa feladná gyökereit és a felismerhetetlenségig megváltozna, azt sem szeretnék, ha stratégiai jogokat adnánk ki a kezünkből, mint ahogy azt sem, hogy olyanok képviseljék őket, akik hobbiszinten szembemennek az ő akaratukkal.

Az államtitkár, megjegyezve, ma Magyarországon erősebb az ellenzékváltó hangulat, mint bármikor valaha.

Hangsúlyozta: a kormány továbbra is erősebb Európáért, azon belül pedig gyarapodó Magyarországért dolgozik, ám ezek legfontosabb előfeltétele a biztonság.

Eközben a címlapon