TREZOR

Ma­gyar nyug­dí­jas vagy? Hidd el, jó pénzt kapsz!

Ke­ve­sebb a sze­gény nyug­dí­jas, mint gon­dol­nád. Egy össze­ha­son­lí­tás sze­rint job­ban élnek, mint a né­me­tek, mégis min­dig megy a pa­nasz­ko­dás!

Nem tartoznak a szegények közé a magyar nyugdíjasok, mert csak alig egytizedüknek van olyan kevés pénze, amiből nehéz megélni - írja a HVG.

A lap által idézett nemzetközi felmérés szerint nyugdíjasaink a finn és új-zélandi kortársaikhoz hasonló arányban részesülnek a javakból,

korábbi átlagbérük 90 százalékát kapják meg öregen.

A magyarokhoz képest több az osztrák, a belga, vagy a brit nyugdíjasok, és még ennél is nagyobb a japán, amerikai vagy éppen az ausztrál szegény nyugdíjasok aránya. Dél-Koreában a legrosszabb a helyzetük, ott

minden második nyugdíjas nyomorog.

Az összehasonlításból kiderül: hogy minden országban vannak nyugdíjasok, akiknek a hó végén gondot okoz egy váratlan kiadás, a rezsi kifizetése.

Magyarországon a jövedelmek alapján mintegy 150 ezer idős magyar számít szegénynek a valamivel több mint 2 millió magyar öregségi nyugdíjas között.

A leggazdagabb magyar nyugdíjas 1,3 millió forintot kap havonta.

Eközben a címlapon