MANI

M4: a Duna Asz­falt, az Eu­ro­asz­falt és a Colas ki­vi­te­lez Üllő és Ceg­léd kö­zött

A 44 ki­lo­mé­te­res sza­kasz je­len­tős része új nyom­vo­na­lon épül, a be­ru­há­zás hat te­le­pü­lést te­her­men­te­sít az át­menő for­ga­lom alól.

Kihirdették a közbeszerzés győzteseit az M4-es gyorsforgalmi út Üllő és Cegléd közötti szakaszára. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a 44 km hosszú szakasz fejlesztése két ütemben épül.

  • Az első ütemet Üllő és Albertirsa között (30 km) a Duna Aszfalt Kft. – EuroAszfalt Kft. konzorcium végzi el 52,1 milliárd forintért,
  • a második ütemet Albertirsa és Cegléd között (14 km) között a Colas Út, Colas Hungária Zrt. és Colas Közlekedésépítési Kft. konzorcium kivitelezi 20,48 milliárd forintért.

Kilenc csomópont és két pihenő is megépül

Az első ütemben Üllő-Albertirsa között új nyomvonalon valósul meg a kétszer két sávos gyorsforgalmi út. Ugyanakkor Albertirsa és Cegléd között a kétszer egy sávos szakaszokat bővítik kétszer két sávosra – illetve a már meglévő kétszer két sávos szakaszokat felújítják.

A projektben összesen 9 különszintű csomópont létesül. Komplex pihenő épül emellett Cegléd térségében, egy egyszerű pihenő pedig Pilis közelében. A szakasz megépítésével tehermentesül az átmenő forgalom alól Monor, Monorierdő, Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel, Cegléd.

Az útszakasz megépítéséhez szükséges forrás a hazai költségvetés terhére biztosított, a munkák 2017 elején kezdődnek és 2019 harmadik negyedévére fejeződnek be.