RIPOSTER

Le­sújtó hír ér­ke­zett: Meg­halt Pálos Fri­gyes

Mun­ká­ját szá­mos díj­jal, ki­tün­te­tés­sel is­mer­ték el, most sokan gyá­szol­ják.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel tudatta, hogy Pálos Frigyes Leó hatvani prépost, őrkanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 96., papságának 72. évében elhunyt.

A váci egyházmegye papsága gyakran felkérte őt ünnepi szónoknak. Kiváló művészettörténészi tevékenységét bizonyítja többek között a tereskei, az egyházasdengelegi, valamint a hévízgyörki Árpád-kori templomok helyreállítása, Csörögön és Kerekharaszton új templom építtetése. Mindezeken kívül az egyházmegye egész területén, sőt az ország más pontján is értő irányítója volt a templomok helyreállításának, művészi díszítésének és a zsinati liturgikus terek kialakításának.

Nyugodjék békében!

címkék: