INSIDER

Len­gyel­or­szág füg­get­len­sé­gé­nek cen­te­ná­ri­u­mát ün­nepli az M5 csa­torna

Te­ma­ti­kus nap­pal em­lé­ke­zik meg a len­gyel füg­get­len­ség 100. év­for­du­ló­já­ról az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna va­sár­nap, a műsor nézői a nagy múltú ma­gyar-len­gyel kul­tu­rá­lis, tör­té­nelmi és tár­sa­dalmi kap­cso­la­tok­ról kap­hat­nak képet a meg­hí­vott ven­dé­gek és az élő be­je­lent­ke­zé­sek se­gít­sé­gé­vel - mondta el Sik­lósi Be­at­rix csa­tor­na­igaz­gató az MTI-nek csü­tör­tö­kön.
  • Szerző: RIPOST

Az M5 csatorna stábja a nap folyamán több alkalommal bejelentkezik Varsóból és tájékoztatja a nézőket az ottani ünnepségekről, emellett a budapesti megemlékezésekről is hírt adnak. Siklósi Beatrix kiemelte, hogy az évforduló alkalmából exkluzív interjút adott az M5 csatornának Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök, ezt is a Függetlenül - 100 éve szabad Lengyelország című műsorfolyamban láthatják a nézők.

A vasárnap 9 és 19 óra között hat alkalommal jelentkező műsorban szó lesz a magyar-lengyel kapcsolatokról, filmről, színházról, irodalomról, történelemről és zenéről. A stúdió vendége lesz Vásáry Tamás és Bogányi Gergely zongoraművész; valamint Kovács István történész, író, a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok szakértője is - tette hozzá a csatornaigazgató. A műsorban felidézik a lengyel kultúra emblematikus alakjait, így Andrzej Wajda filmrendező életművét és Chopin muzsikája is felcsendül.

Siklósi Beatrix elmondta, hogy az M5 csatorna munkatársai meglepetéssel is készültek: megtanulták lengyelül Adam Mickiewicz Az utas című költeményét, amelyet a tematikus napon mutatnak be, de a csatorna Facebook-oldalán is látható lesz, emellett eljuttatják a lengyel közszolgálati kulturális csatornának is.

A csatornaigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalabb korosztályt is igyekeznek megszólítani, ezért Gaskó Balázs egy gyerekcsoporttal a nap folyamán budapesti lengyel emlékhelyeket keres fel, amelyeknél játékos vetélkedőkkel idézik fel a lengyel vonatkozású eseményeket.

Siklósi Beatrix felidézte: a vasárnapi tematikus műsor annak eredményeként valósul meg, hogy a közelmúltban együttműködésről állapodott meg a lengyel közszolgálati kulturális csatorna vezetőjével. Ennek eredményeként a lengyel adón október 23-án már megemlékeztek az 1956-os forradalomról.

A csatornaigazgató fontosnak nevezte, hogy a lengyel függetlenség visszaszerzésének 100. évfordulóján, november 11-én az M5 kulturális csatorna is bekapcsolódik a lengyelországi emlékév eseményeibe, hiszen a két nép történelme ezer szállal kapcsolódott és kapcsolódik ma is egymáshoz.

Eközben a címlapon
Lengyelország és Magyarország kapcsolata nemcsak egy történelmi emlék, hanem egy nagyon is élő kulturális és társadalmi viszony, amit ápolni és fejleszteni kell

– jegyezte meg Siklósi Beatrix.