KÜLFÖLD

Le­gyen vége a nyelvi jog­tip­rás­nak Uk­raj­ná­ban

Uk­raj­ná­nak le kell ál­lí­ta­nia a nyelv­tör­vény vi­tá­ját, olyan nyelvi sza­bá­lyo­zást kell el­fo­gad­nia, amely össz­hang­ban áll az eu­ró­pai nor­mák­kal és nem csök­kenti az uk­raj­nai ki­sebb­sé­gek, köz­tük a ma­gya­rok meg­szer­zett jo­gait
  • Szerző: MTI

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Strasbourgban, a Nyelvi jogok Ukrajnában címmel az Európa Tanácsban szervezett kerekasztal-beszélgetésen mondta el véleményét az Ukrajnában történő nyelvi diszkriminációval kapcsolatban.

Németh Zsolt aláhúzta,

aggodalomra ad okot az ukrán nyelvtörvény, az ugyanis abszurditásokat tartalmaz, a magánélet területére akarja száműzni a kisebbségi, köztük magyar nyelvet.

Magyarország értetlenül áll a szabályozás előtt, amely tovább növeli az oktatási törvény által már korábban előidézett feszültséget - tette hozzá.