KÜLFÖLD

Le­fe­jez­tek egy 77 éves apá­cát, mert musz­lim lá­nyo­kat ta­ní­tott

A Jézus lá­nyai rend­jé­hez tar­tozó, Af­ri­ká­ban szol­gáló nő­vért musz­lim fegy­ve­re­sek vé­gez­ték ki. A bor­zal­mas eset Fe­renc pápát is meg­ren­dí­tette. A tér­ség­ben 2010 óta több­ször tört ki fegy­ve­res konflik­tus a ke­resz­té­nyek és a mu­zul­má­nok kö­zött.
  • Szerző: SZM

Brutálisan levágták a 77 éves spanyol apáca, Inès Nieves Sancho fejét Ismeretlen támadók a Közép-afrikai Köztársaságbanjelentette néhány napja a Vatikán. Ferenc pápa „barbárnak” ítélte a cselekedetet.

Ez a föld egyik legszegényebb országa, ahol folyamatosak az etnikai összecsapások.

Habár a szunnita muszlimok aránya csak 15 százalék, 2010 óta a keresztények és a muzulmánok között többször tört ki fegyveres konfliktus

és a polgárháborúvá fokozódó összetűzések következményeként több százezer lakos menekült el az otthonából.

Az apáca a falu lányainak tanára volt. A helyi vallási szakértők véleménye szerint ezért szabták rá ki a halálos ítéletet, mert a fundamentalista iszlámban a lányoknak semmit sem szabad tanulniuk és nem vállalhatnak munkát. Sancho megtanította a lányoknak, hogyan kell varrni és „életüket a szegények szolgálatába állítani” – mondta róla Ferenc pápa.

Sancho a Jézus lányai rendjéhez tartozott, gyilkosai egyáltalán nem vettek el tőle semmit. Ők csak azért jöttek, hogy megöljék – hangzott el az apáca temetésén.

Forrás: Wochenblick

Eközben a címlapon