RIPOSTER

Kü­lö­nös fel­irat Orbán Vik­tor aj­taja fe­lett

Kez­dő­be­tűk? Római és ma hasz­nált szá­mok? Több­féle ér­tel­me­zése is lehet a ti­tok­za­tos fel­irat­nak, amit nem akárki ké­szí­tett.
  • Szerző: Ripost

Egy karmelita vagy ahogy illik mondani és ejteni kármelita szerzetes járt a miniszterelnök új irodájában, a budai Várban az egykori karmelita kolostorban.

A Vízkeresztkor szokásos szertartás része, hogy az ajtó fölé krétával írják két részre bontva az évszámot, közé  a napkeleti bölcsek - Gáspár, Menyhért és Boldizsár neveinek kezdőbetűjével. Eredeti értelmezésben ez a felirat a C+M+B, azaz a Christus Mansionem Benedicat latin mondatból, vagyis Krisztus áldja meg e házatmondatból származik.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálata mindkettőről érvényes értelmezésként ír.)

Hogyan és miért kerültek a kármeliták ismét régi otthonukba? Kattintson!