RIPOSTER

Kü­lön­le­ges gyer­mek­ko­po­nyára buk­kan­tak Deb­re­cen ha­tá­rá­ban!

Ritka és kü­lön­le­ge­sen ér­té­kes le­letre, egy avar kor­ban élt 10-12 éves kis­lány ko­po­nyá­jára buk­kan­tak a múlt héten a deb­re­ceni Déri Mú­zeum ré­gé­szei az M35-ös au­tó­pá­lya Deb­re­cen és Be­rettyó­új­falu kö­zötti nyom­vo­na­lá­nak meg­előző fel­tá­rá­sán - kö­zölte hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a mú­zeum igaz­ga­tója.

Angi János elmondta, a hogy augusztus elejétől 13 régész vezetésével 13 csapat végzi az építkezést megelőző régészeti feltáró munkát Debrecen határában, ők bukkantak rá múlt pénteken egy 7. században élt kislány koponyájára.

A kislányt homlokán aranypánttal temették el.

Amost feltárt aranytárgy Hajdú-Bihar megyében egyedülálló, de az egész Kárpát-medencében is különleges, ugyanis ehhez hasonló lelet csupán öt lelőhelyről került elő korábban.

EZT OLVASTAD MÁR?
Különleges koponya Debrecen mellett
Különleges koponya Debrecen mellett
Fotó: MTI

Dani János, a Déri Múzeum régészeti igazgatóhelyettese elmondta, hogy a koponyán hétfőn a debreceni Kenézy Kórházban 3D-s röntgenvizsgálatot végeztek. A szakemberek a fogazat alapján állapították meg, hogy a koponya egy 10-12 éves gyermeké lehetett.

A restaurálást követően a közönség számára hamarosan látható lesz a páratlan aranypárta

- fűzte hozzá a régész.