KÜLFÖLD

Az Auszt­ri­á­ban élő em­be­rek ötöde kül­föl­dön szü­le­tett

Az Oszt­rák In­teg­rá­ciós Alap által köz­zé­tett ada­tok sze­rint az Auszt­ri­á­ban élő em­be­rek 20 szá­za­léka más or­szág­ban szü­le­tett, rá­adá­sul kö­zü­lük min­den má­so­dik nem is uniós tag­ál­lam­ból való.
  • Szerző: wm

Zsinórban hatodik alkalommal készítette el az Osztrák Integrációs Alap azt a jelentését, amiben az Ausztriában élő emberek származási összetételét is górcső alá vették. Ezek szerint 2018-ban 1,7 millió külföldön született ember élt tartós idő óta az országban, ezeknek az embereknek több mint fele ráadásul az Európai Unión kívülről érkezett a sógorokhoz.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Nem meglepő módon a külföldön születettek nagy része (40%) Bécsben talált új otthonra, és a fővárosban élők 36 százaléka bevándorló. A legtöbben Szerbiából és Törökországból költöztek Bécsbe, de van olyan negyed is, ahol a szírek és az afgánok vezetik a bevándorlási listát. Szintén elgondolkodtató adat a statisztikában, hogy a Bécsben tanuló iskolakötelezett életkorú diákok fele nem a német nyelvet használja a minden napi beszédében.

A külföldi diákok helyzetéről és az iskolákban tapasztalható iszlamizálódás problémájáról már több pedagógus és iskolavezető is beszélt a nyilvánosság előtt.