INSIDER

Kö­zölte az aka­dé­mia: el­hunyt a ma­gyar mű­vész

Meg­halt Gel­lér B. Ist­ván Mun­ká­csy Mi­hály-díjas kép­ző­mű­vész, a Szé­che­nyi Iro­dalmi és Mű­vé­szeti Aka­dé­mia ren­des tagja.
  • Szerző: Ripost

72 éves korában elhunyt Gellér B. István Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hétfőn.

Gellér B. István 1971-ben végzett a Janus Pannonius Tanárképző Főiskolán. A főiskola mellett Martyn Ferencnél tanult. Pécsen élt. 1968 óta állította ki műveit.

EZT OLVASTAD MÁR?

Az 1970-es években Haraszty István által fedezte fel a progresszív művészetet.1973-ban Galántai György, Erdély Miklós, Najmányi László, Szentjóby Tamás, Jovánovics György társaságával tagja volt a balatonboglári ellenzéki művészcsoportnak - írja az MTI. 1987-ben Párizsban, 1990-1991 között Budapesten, 1991-ben Rómában, 1995-ben pedig Salzburgban volt ösztöndíjas.

1978-tól eltávolodott a személytelen művészi gondolkodásmódtól. Egyéni mitológiát teremtett egy nem létező ősi kultúra, a Növekvő Város archeológiai feltárása, néprajzi, kultúrtörténeti feldolgozása által. A kvázi-feltárás során a művész, illetve régész alteregója megteremtette a Város archaikus társadalmának írásbeliségét, szokásait, kultuszait. A feltárás eredményeit installációkban, fotón, videón dokumentálta.