HARCÉL

Ko­vács Zol­tán: Nem tá­mo­gat­juk Manf­red We­bert

Egyre na­gyobb az egyet­ér­tés abban, hogy új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.
  • Szerző: MTI

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten tárgyalt Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével. A kormányfő egyebek mellett közölte: a magyar kormány nem támogathatja Manfred Weber európai bizottsági elnöki jelöltségét. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a kampány alapján úgy látja,

a brüsszeli bizottsági elnöki posztra jelölt politikusok - az úgynevezett csúcsjelöltek - alkalmatlanok a testület vezetésére.

Arra számít, hogy egy bonyolult tárgyalássorozat előzi majd meg a leendő elnök megválasztását. "Keressük a megfelelő jelöltet" - mondta.

Fotó: MTI

Kovács Zoltán az M1-en megjegyezte, olyan csúcsjelöltek jelentek meg, akik nem képviselik még akár országuk választóinak akaratát sem. Példaként említette Manfred Webert, aki egy olyan német tartományból jön, ahol nem pártja képviseli a többséget.

Az államtitkárt kérdezték arról is, hogy Orbán Viktor és az osztrák alkancellár megbeszélésén kiemelt téma volt a migráció. Kovács Zoltán azt mondta: az elmúlt három év bizonyíték arra, hogy

ha egy országban megvan az akarat, akkor lehetséges az, amit Európának kellene megtennie, amit a schengeni rendszer követel, hogy megvédje határait.

Ezért is hangzott el újra az a felvetés - amely Orbán Viktor hétpontos javaslatának egyik pontja -, hogy el kell venni a migráció kezelését a brüsszeli bürokratáktól és oda kell adni, a schengeni országok belügyminisztereinek.

Az államtitkár szerint egyre több európai országban megvan ennek a támogatottsága, még Németországból is pozitív reakciók érkeztek.

Eközben a címlapon