ÉLETMÓDI

Kor­ha­tá­ros KRESZ, avagy amit az óvo­dá­sok­nak a biz­ton­sá­gos köz­le­ke­dés­ről tudni kell

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció zász­la­jára tűzte, hogy a sza­bá­lyok suly­ko­lása és a lo­gi­kai érvek he­lyett (és mel­lett) a köz­le­ke­dők ér­zel­me­ire ható üze­ne­te­i­vel tesz ha­zánk köz­le­ke­dés­biz­ton­sági hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sáért. Ez­út­tal az óvo­dás korú gyer­me­kek biz­ton­sá­gos köz­le­ke­dése ke­rült a fó­kuszba.
Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program
Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program

Kinek a feladata és felelőssége, hogy a gyermekeknek megtanítsa a biztonságos közlekedés alapjait? A szülőé? A pedagógusé? Az államé? Mindig mástól várjuk a csodát,pedig a csoda bennünk van. Szülőként ugyanis elsősorban a mi felelősségünk, hogy gyermekünk az élet minden területén helyt álljon. És bár nekünk felnőtteknek annyira természetesnek tűnik a közlekedés, mint a mindennapi életünk részét jelentő tevékenység, jó, ha tudjuk, hogy az alapvető tudnivalók és szabályok ismerete nem ivódik „csak úgy” bele senkibe.

Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program
Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program

Az óvodás korú gyermek közvetlen megtapasztalás útján fogja a leggyorsabban megtanulni a közlekedés legelemibb jellemzőit és szabályait. Mozgásos játékokkal tudjuk segíteni őket abban, hogy összpontosítsák figyelmüket, fejlődjön a döntésképességük. Mindenekelőtt térben kell megfelelően tájékozódjanak, és meg kell tanulni, hogyan vigyázzanak saját és egymás testi épségére.

Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program
Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program

Ugyancsak játékos formában érdemes gyakoroltatni velük a közlekedési eszközök rendszerezését, a járművek többféle szempontú halmazba rendezését, ítéletalkotást, becslést, számlálást, valamint a térbeli elhelyezkedés megállapítását.

Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program
Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program

Fogjuk kézen, és gyakoroljuk vele a gyalogos közlekedés szabályait a legjobban ismert útvonalakon: otthonról az óvodába, nagymamához, játszótérre, üzletbe. Vegyük sorra a gyalogosokra vonatkozó közlekedési táblákat és útburkolati jeleket, tanítsuk meg, hogy a gyalogosok a járdán közlekednek és hogy az úttesten való átkelés hol a legbiztonságosabb. Eközben a gyermek megtanulja érzékelni és értelmezni a hangforrás irányát, a közeledő és távolodó járműveket, és ami a legfontosabb, kialakul a reális veszélyérzete.

„Ne várjuk meg, hogy bekövetkezzen a baj, amikor egy csapásra felértékelődik biztonságos közlekedés fontossága. Ezeknek a gondolatoknak a lényegét sajnos általában már csak a közlekedési balesetben megsérült gyermekek szülei, vagy a balesetben szeretteiket elvesztett csonka családok értik meg igazán.”

- mondta Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.

Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program
Fotó: Autós Nagykoalíció, Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai program

„A közlekedést sokan elvesztegetett időnek élik meg, vagy olyan tartalék időnek, amikor a figyelmet egyébként lekötő tevékenységeket lelkiismeret-furdalás nélkül és büntetlenül végezhetnek. Pedig vezetés közben telefonálni vagy sminkelni, kerékpárral vagy akár gyaloglás közben fülhallgatóval hangos zenét hallgatni életveszélyes lehet. Márpedig mindannyiunknak joga van biztonságban közlekedni, ezért nemcsak hogy oda kell figyelnünk magunkra és másokra, hanem felelősek is vagyunk a közlekedés közbeni viselkedésünkért. A közlekedés életünk része, és fontos lenne, hogy az ezzel töltött időt ne elszenvedjük, hanem élvezzük. De ahhoz, hogy mindez élmény legyen, az alapvető szabályokat meg kell tanulnunk, és alkalmaznunk kell a mindennapokban.”

Eközben a címlapon