SZTÁRDZSÚSZ

Kor­dáék fel­há­bo­rod­tak: Sen­kit sem rúg­tunk ki!

El­ké­pedve ér­te­sült a hí­rek­ről a Korda há­zas­pár, mi­sze­rint ki­rúg­ták a szál­lo­dá­ju­kon dol­gozó ki­vi­te­le­ző­ket. A ze­nész­há­zas­pár las­san be­fe­jezi a fel­újí­tást a budai in­gat­lan­ju­kon, ám azt ál­lít­ják: sen­kit sem bo­csá­tot­tak el a fel­újí­tást végző gár­dá­ból.
  • Szerző: P.J

„A kezdetektől kezdve ugyanazokkal a mesteremberekkel dolgozunkkezdte felháborodva a -nak Balázs Klári. – Maximálisan elégedettek vagyunk velük. Bicskéről járnak fel nap mint nap, és nagyon szépen dolgoznak. Korábban még a velencei házunkhoz is ugyanezt a csapatot bíztuk meg.”

Fotó: Markovics Gábor

A legfelső szint, ahol a házaspár lakik, már készen van, és ugyan a teljes felújítás befejezését április közepére tervezik, már most is szép számmal lakják a hotelt. Egyedül Bélával, a vaddisznóval gyűlik meg időnként a házaspár baja.

„Itt van Béla, a vaddisznó, aki évek óta visszajár a kertünkbe, és itt dúvadkodik. Idén is megmutatta magát, és hozta a kicsinyeit is. Gyönyörű és hatalmas példány, de egyben félelmetes is. Egyébként nemrégiben jöttek, és ki akarták lőni, de Béla egy rafinált példány, és csak akkor jelentkezik, ha nincs veszély”mesélte lelkesen az énekesnő.