SÁRGACSEKK

Végre egy jó hír! Ko­ráb­ban jön a csa­ládi pót­lék

A kö­zelgő tan­év­kez­désre való te­kin­tet­tel elő­rébb hoz­zák az ala­nyi jogon járó csa­lád­tá­mo­ga­tási el­lá­tá­sok kifi­ze­té­sét - je­len­tette be a csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár, Novák Ka­ta­lin.

A szeptemberben esedékes családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás augusztus 27-ig mindenkinek a számláján lesz, vagy postai értesítőt kap róla.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A kifizetések előrehozásával a szeptemberi óvoda- és iskolakezdést kívánják ily módon is megkönnyíteni. A következő kifizetés időpontja a "normál menetrend" szerint, októberben lesz. 

Mint mondta, ez önmagában nem oldja meg a tanévkezdés minden problémáját és nehézségét, ugyanakkor emlékeztetett, hogy a családok anyagi terheinek csökkentését célozza a kormány több intézkedése is. Ezek közé sorolta az általános iskola első három évfolyamán tanulók számára ingyenesen járó tankönyveket,vagy a szintén ingyenes gyermekétkeztetéskiterjesztését szeptembertől.  A különböző intézkedések egy kétgyermekes családnál az étkeztetés esetében nagyjából havi 15 ezres, a tankönyvek esetében pedig tízezres nagyságrendű pénzügyi segítséget jelent - mondta az államtitkár.