INSIDER

Könnyebb a ta­nu­lás és ne­he­zebb a pus­ká­zás a di­gi­tá­lis tan­te­rem­ben

A tanár az érin­tő­kép­er­nyős táb­lán mu­tatja be a tan­anya­got, vi­de­ók­kal és áb­rák­kal szem­lél­teti, az új­bu­dai Beth­len Gábor Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban, ho­gyan mű­kö­dik a di­gi­tá­lis tan­te­rem.

Ha valamit közelebbről akar megmutatni a diákjainak a tanár, azt átküldi az előttük lévő tabletekre.

Így néz ki egy tanóra a digitális tanteremben.

Az óra végén tesztet oldanak meg a diákok, mindenki ugyanazokat a kérdéseket kapja, de más sorrendben, így nem tudnak egymásról puskázni, és a gép azonnal kiértékeli.

Mivel a gyerekek ügyesen kezelik ezeket az eszközöket, nagy figyelmet fordítanak a tanárok képzésére is.

A gyerekek a képernyőn meg tudnak nézni több dimenzióban egy madarat, sőt, meg tudják nézni például a belső szerveit. Ugyanannyi erőfeszítéssel sokkal több tudást szerezhetnek meg, mint a hagyományos tankönyvekkel, az információk naprakészek és korszerűek, a vizuális elemeknek köszönhetően sokkal könnyebb a tananyag megértése.

Az újbudai önkormányzat és a UPC által kezdeményezett program támogatja a csoportmunkát is: a diákok megosztott képernyőn közösen is tudnak dolgozni.

Eközben a címlapon