LELKIZŐ

Kör­nye­i­vel küzdve em­lé­ke­zett el­hunyt ba­rát­jára a le­gen­dás ma­gyar szí­nész

Kol­tai Ró­bert vissza­tért élete egyik meg­ha­tá­rozó szín­há­zába, ahol meg­em­lé­ke­zett ba­rát­já­ról és kol­lé­gá­já­ról.
  • Szerző: Buster

Koltai Róbert és testvére, Koltai Judit együtt tértek vissza Kaposvárra, ahol mindketten éveket töltöttek a helyi teátrum társulatában. A két színészt D. Tóth Kriszta és D. Tóth András kísérte el, hiszen a Koltai testvérekkel forgatták le a Helló, tesó, legújabb epizódját.

Koltai Róbert a színház folyosóján sétálva felidézte egyik legjobb barátja, a nemrég elhunyt Spindler Béla emlékét.

EZT OLVASTAD MÁR?
Itt is és a Csocsóban is varázslatosan játszott...

Itt a barátság és a munka összefolyt, mert én olyan mennyei, nagy színésznek tartom őt, aki nem lett megfelelően elismerve. A Kaposvári Színházban nagyon sok nagy színész volt, nevelődött és lett,de egyik sem volt jobb, mint a Spindler Béla"

- mondta könnyeivel küzdve Koltai Róbert.