HARCÉL

Ko­csis Máté: te­gyék in­gye­nessé a zug­lói par­ko­lást a hely­zet ren­de­zé­séig!

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője kez­de­mé­nyezi, hogy tö­röl­jék el a zug­lói par­ko­lási dí­ja­kat addig, amíg a rend­szer ráfi­ze­té­se­sen mű­kö­dik és egy "új, al­kal­mas pol­gár­mes­ter" nem ren­dezi a hely­ze­tet a ke­rü­let­ben. Ko­csis Máté a Kos­suth rá­di­ó­ban arról is be­szá­molt, hogy a kor­mány­pár­tok szom­ba­tig több mint fél­mil­lió tá­mo­gató alá­írást gyűj­töt­tek össze Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­já­hoz a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.
  • Szerző: RIPOST

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, a XIV. kerületben az autósok és az önkormányzat is egy előnytelen szerződésbe dobálja a pénzt, a Párbeszéd társelnökének hibái pedig rengeteg pénzükbe kerülnek az ott lakóknak. Felszólította a polgármestert, hogy vállalja a felelősséget az elkövetett hibákért, a kifogásolt parkolási szerződést pedig mondja fel.

Kocsis: Karácsony vállalja a felelősséget az elkövetett hibákért
Kocsis: Karácsony vállalja a felelősséget az elkövetett hibákért

Kifejtette: az új zuglói parkolási rendszer egymilliárd forintos kiesést okozott az önkormányzatnak, vagyis a zuglóiaknak naponta 1 millió forintjukba kerül Karácsony Gergely alkalmatlansága. Ráadásul korábban a Közbeszerzési Döntőbizottság is egymillió forintra büntette a XIV. kerületet a parkolási tender szabálytalanságai miatt.

Kitért továbbá arra is, hogy a fővárosi kerületek Zugló kivételével nyereségesen tudják üzemeltetni a parkolást, a korábban általa vezetett Józsefvárosnak például évente 4-500 millió forintos bevétele származott abból, amit a közbiztonság javítására és fejlesztésekre tudtak fordítani.

A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője azt is közölte:

a kormánypártok szombatig több mint félmillió aláírást gyűjtöttek össze 20 ezer aktivista segítségével.

Jelezte, akormánypártok folytatják az ajánlások gyűjtését, hogy minél több támogatót sorakoztathassanak fel a miniszterelnök múlt héten meghirdetett hétpontos programja mögé.

A Fidesz-frakcióvezető emlékeztetett: a program első pontja szerint a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól és azt vissza kell venniük a nemzeti kormányoknak.

Eközben a címlapon

Emellett egyetlen országot sem lehet kötelezni migránsok kötelező befogadására, senkit sem szabad Európába engedni érvényes dokumentumok nélkül, meg kell szüntetni a migránskártyát és a migránsvízumot, nem lehet uniós támogatást adni olyan Soros Györgyhöz kapcsolódó szervezeteknek, amelyek támogatják a bevándorlást, továbbá Európában senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés, mert kereszténynek vallja magát, valamint az uniónak bevándorlást ellenző vezetőkre van szüksége - sorolta a programpontokat.

A Fidesz politikusa borzasztónak nevezte, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetők ellenőrizetlen tömegeknek adnak pénzt a migránskártyákon keresztül. Hangsúlyozta, a nagyobbik kormánypárt úgy látja, Európa jelentős része elégedetlen, mert tisztában van azzal, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás komoly terrorkockázatot rejt.

Kocsis Máté ezúttal is nyomatékosította, hogy

a májusi európai parlamenti választásnak - az eddigiekkel ellentétben - történelmi jelentősége van.

   Úgy fogalmazott,

"Európa jövőt választ magának", a választás tétje, hogy az uniónak bevándorlásellenes, vagy bevándorláspárti vezetői lesznek-e.

   A választóknak emellett arról is dönteniük kell, hogy Európa az európaiaké marad-e, vagy átengedik a helyet más kultúrából, civilizációból érkezőknek - jelentette ki.

Kocsis Máté szólt arról is, hogy a Fidesz-KDNP annál erősebben tudja képviselni bevándorlásellenes álláspontját, minél nagyobb demokratikus felhatalmazást kap május 26-án.