HARCÉL

Ko­csis Máté: A hazai el­len­zékre nem szá­mít­ha­tunk

A be­ván­dor­lás meg­fé­ke­zé­sét egy­ál­ta­lán nem bíz­hat­juk az el­len­zékre - je­len­tette ki a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője Eger­ben, ahol arról is be­szélt: május 26-án jövőt vá­laszt ma­gá­nak Eu­rópa és benne Ma­gyar­or­szág.

Kocsis Máté az "Üzenjük Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani!" című országjáró kampány részeként tartott lakossági fórumon hangsúlyozta: az unió és Magyarország egyaránt fontos döntés előtt áll.

Az embereknek tudniuk kell, hogy a jelenlegi brüsszeli elit fokozni akarja a bevándorlást, melyet nem megállítani, hanem megszervezni igyekszik.

Ezért is Európa jövőjét meghatározó kérdés, hogy a bevándorlásellenes erők vagy a migráció támogatói kerülnek-e többségbe az Európai Parlamentben.

A kormánypártok álláspontja ebben világos, és azt szeretnék minél több emberrel megismertetni - mondta a frakcióvezető, aki szerint

"ekkora téttel rendelkező európai parlamenti választás még nem volt Magyarországon".

Ha valaki felelősen és nem cinikusan tekint a jövőbe, akkor rájön, hogy ha Európa most nem cselekszik, annak beláthatatlan következményei lesznek."Erről a kérdésről csak egyszer dönthetünk" - fogalmazott Kocsis Máté.

A magyar polgárok a hazai ellenzékre nem számíthatnak ebben a kérdésben. 

Az EP választás lehetséges kimeneteléről szólva a frakcióvezető közölte:

a magukat demokratának tartó politikai erők jelentős részével szemben a Fidesz meggyőződése, hogy a bevándorlás kérdéséről kizárólag az európai emberek dönthetnek.

"Hiszünk a népakarat erejében" - fogalmazott, megjegyezve: a kormány minden döntését a nemzeti konzultációkon és népszavazáson kinyilvánított társadalmi igény vezérli.

Eközben a címlapon

A nagy arányú választói felhatalmazásnak és a bevándorlásból eredő veszélyek elsőnkénti felvetésének köszönhetően hazánknak nagyobb szava van az unióban, mint amit mérete indokolna.

"Mi nem egy-két plusz mandátumért küzdünk, hanem az igazunkért, és nem a képviselői helyek száma miatt fontos a választói támogatás,

hanem a politikai legitimitás, a bevándorlásellenes álláspont minél szélesebb körű támogatottsága miatt".