LELKIZŐ

Klapka György öz­ve­gyét fel­emészti a ma­gány: Egye­dül ma­radt a ku­tyák­kal!

A na­pok­ban kí­sér­ték utolsó út­jára a Far­kas­réti te­me­tő­ben az üz­let­em­bert, aki 88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban hunyt el. Öz­ve­gye, Mária na­gyon ne­he­zen tudja fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get!
  • Szerző: T.B.

Szörnyű magány köszöntött Klapka György özvegyére, aki nagyon erős asszony, mégis sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy elfogadja: szeretett férje nincs többé. A -nak könnyek között vallott.

Az üzletembert január 20-án temették el
Az üzletembert január 20-án temették el
Fotó: Korponai Tamás
EZEKET OLVASTAD MÁR?
Ez az időszak most sokkal nehezebb, mint a temetés előtti hetek. Eddig lekötött a búcsúztató szervezése, velem voltak a gyerekek, de már mindenki hazament, egyedül maradtam a kutyákkal.

Az egyik éppen most is a kanapén pihen. A férjem nagyon szerette őket, igyekszem jó gazdájuk lenni továbbra is. Ők most az egyetlen vigaszom" - mondta megtörten a -nak Mária, aki hozzátette, koránál fogva is nehezebben viseli a hatalmas veszteséget.

Klapka György 88 éves volt
Klapka György 88 éves volt
Fotó: Korponai Tamás

"A gyerekek fiatalok, ők könnyebben feldolgozzák a hiányt, én viszont egyelőre még el sem hiszem, ami történt. Nagyon fáj! Most már kézzelfogható a magány" - szomorkodott az elhunyt üzletember özvegye.